GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195442011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı transaksiyonel analizin kuramsal temellerini ve temel kavramlarını öğretmektir.


Serap Tekinsav Sütcü


1 Transaksiyonel Analiz kuramının temel kavramlarını kavrama
2 Kendisinin ve çevresindekilerin kişilik ve davranışlarını Transaksiyonel Analiz kavramları çerçevesinde anlayabilme
3 Psikolojik sorunlar için müdahaleler planlayabilme


Yok


Yok


Bu ders kapsamında ego durumları, transaksiyonlar, yaşam pozisyonları, temas, raket, oyunlar ve senaryolar gibi transaksiyonel analiz kuramının temel kavramları incelenir. Ayrıca psikoterapide transaksiyonel analiz konusuna yer verilir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Transaksiyonel Analize Giriş (kuramın varsayımları, temel kavramlar)
2 ego durumları modeli ve fonksiyonel analizi
3 Ego durumlarının yapısal analizi ve tanılama
4 transaksiyonlar
5 temas ve zamanı yapılandırma
6 yaşam senaryosu ve senaryo türleri
7 yaşam senaryosunun kökenleri
8 İndirim
9 referans çerçevesi ve yeniden tanımlama
10 sembiyoz
11 raketler ve kuponlar
12 Oyunlar
13 Oyun analizi
14 transaksiyonel analizde kontrat ve değişim
15 psikoterapide transaksiyonel analiz ve derse ilişkin geribildirim
16

Steward, I. & Joines, V. (2012) TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis. Sage Publication. NewYork Haris, T.A. (1973) I’m OK-You’re OK. NY: Harper & Row Publisher, Inc. James, M. & Jongeward, D. (1988) Born to Win: Transactional Analysis with Gestalt Experiments. New American Library. Berne, E. (1961) Transactional analysis in psychotherapy: a systematic individual and social psychiatry. New York: Grove.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 3 45
Örnek Vaka İncelemesi 5 6 30
Rapor Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 15 5 75
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2 3 4 4
ÖÇ 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek