GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201196662014 Çocuk ve Ergenlerle Görüşme, Değerlendirme ve Müdahale Ders 2 3 15,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu stajın amacı, öğrencilere şu konularda pratik yapma imkanı vermektir: 1) Çocuk, ergen ve annebabalar ile psikolojik değerlendirme ve psikoterapi için gereken çalışma ilişkisini kurma; 2) Çocuğun gelişimsel ve ailesel öyküsünü alma; 3)Sözel ve sözel olmayan görüşme tekniklerini kullanma; 3) WISC-R, Bender Gestalt ve diğer nöropsikolojik testleri uygulama ve yorumlama; 4) Psikolojik sorunları olan çocuklara görülen çocuklara ve annebalarına,kısa süreli oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullarak yardım etme


Prof. Dr. Oya SORİAS


1 Klinik görüşme ve psikolojik testleri kullanarak, çocuk ve ergenlerin farklı alanlardaki gelişimlerini, bilişsel ve entellektüel yeteneklerini, duygusal ve davranışsal sorunlarını ve ruhsal bozukluk belirtilerini değerlendirebilme.
2 Çocukluk ruhsal sorunlarında, kısa süreli oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi tekniklerini etkili bir biçimde kullanmayı öğrenme.
3 Kendi klinik uygulamalarını açık ve doğru bir biçimde değerlendirebilme kapasitesini geliştirme
4 Çocuk ve aile ile çalışırken temel alınacak mesleki, ahlaki ve yasal ilkeleri öğrenme


yok


Yok


Çocuk, ergen ve anne babayla çalışma ilişkisini kurma ve klinik görüşmeye başlama; Sorunlar hakkında bilgi toplama; Gelişimsel ve ailesel öyküyü araştırma; Tanı koyma ve vaka formülasyonu yapma; Tedavi hedeflerini belirleme; Bilişsel davranışçı teknikler, anne baba eğitimi ve yapılandırılmış oyun terapisi tekniklerini kullanarak hedeflere ulaşmak için çalışma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Süpervizyon
2 Süpervizyon
3 Süpervizyon
4 Süpervizyon
5 Süpervizyon
6 Süpervizyon
7 Süpervizyon
8 Süpervizyon
9 Süpervizyon
10 Süpervizyon
11 Süpervizyon
12 Süpervizyon
13 Süpervizyon
14 Süpervizyon
15 Süpervizyon
16 Süpervizyon

Cepeda C. (2010). Clinical manual for the psychiatric interview of children and adolescents. American Psychiatric Publishing Inc. Sorias O., Bildik T. & Tekinsav Sütcü S. (eds.) ( 2009). Korku Avcısı: Çalışma kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları. Sorias O., Bildik T. & Tekinsav Sütcü S. & Aydın A. (2009). Korku Avcısı: Anksiyete bozukluğu olan çocuklar İçin bilişsel davranışçı terapi rehberi. İzmir: Ege Üniversitesi yayınları. Kaduson H.G. & Schaefer C.E. (eds). ( 2000). Short-Term Play Therapy. The New York: The Guilford Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

E.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve E.Ü. Psikoloji Bölümü


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 4 90 360
Rapor Hazırlama 10 6 60
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 450

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek