GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195102016 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri(E) Ders 1 2 3,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin klinik psikolojide kullanılan farklı araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Haluk Arkar


1
2
3
4
5


Yok


Yok


Tek olgulu deney desenleri ile klinik araştırma ve uygulama, grup karşılaştırmaları, randomize desenler, çok gruplu karşılaştırmalar ve yarı deneysel desenler, epidemiyolojik yöntemler, niteliksel analiz ve söylev analizi, müdahale araştırmaları: gelişim ve el kitabı oluşturma, erişkin psikopatolojisinde araştırma yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Tek olgulu deney desenleri: klinik araştırma ve uygulama
3 Tek denekli verilerin yorumlanması: değişkenliği, düzeyi, eğilimi ve tek denekli verilerde istatistiğin kullanılması
4 Grup karşılaştırmaları: randomize desenler
5 Çalışma desenleri Bireysel farklılıklar: hangi müdahale kimler için işler?
6 Çok gruplu karşılaştırmalar: Yarı deneysel desenler
7 Ampirik araştırmaların gidişatında desenin mantığı Ölçüt: duyarlılık, geçerlilik ve nedensellik
8 Ara sınav
9 Epidemiyolojik yöntemler Oranlar/Morbidite taramaları Maruz kalma ve hastalık
10 Niteliksel ve söylev analizleri Grounded kuramı
11 Ethnografya ve katılımcı gözlemi Söylev analizi
12 Müdahale araştırmaları: el kitabı geliştirme ve oluşturma
13 Örnek tedavi el kitapları Tedavi el kitaplarının potansiyel dezavantajları ve sınırlılıkları
14 Yetişkin psikopatolojisinde araştırma yöntemleri Yatkınlık-stres çerçevesi
15 Yetişkin psikopatolojisinde araştırma yöntemleri Zor kavramsal ve yöntemsel konular
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Kendall, P. C., Butcher, J. N. & Holmbeck, G. N. (2005). Handbook of researck methods in clinical psychology Minnesota: Mc Graw-Hill. Yardımcı kitaplar: American Psychological Association (1994). Publication Manual of American Psychological Association, Fourth Edition. Washington.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek