GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9209115492018 Ergenlikte Gelişim ve Gelişimsel Sorunlar Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin ergenlik kuramlarını, ergenlik döneminde aile , okul, akran ilişkilerini ve bu döneme özgü sorunları anlamalarıdır.


Ass. Prof. Türkan Yılmaz Irmak


1 Ergenliği tanımlayabilme ve tarihini anlayabilme
2 ergenliği açıklayan kuramları anlayabilme ve vakalara uygulayabilme
3 Ergenlik dönemi sorunlarına bağlamsal açıklamalar getirebilme
4 Ergenlikte risk alma davranışlarını kavrayabilme
5 Ergenlikte şiddet ve suç davranışlarını kavrayabilme


Yok


Yok


Aile İlişkileri, akran ilişkileri, biyolojik gelişim, bilişsel gelişim, sosyal gelişim, risk alama davranışları, içselleştirilmiş davranış problemleri, dışsallaştırılmış davranış problemleri, madde kullanımı, çocuk suçluluğu.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Biyolojik gelişim
3 Bilişsel gelişim
4 Sosyal gelişim
5 Cinsel gelişim
6 Aile ilişkileri
7 Akran İlişkileri
8 Okullar
9 Dışsallaştırılmış davranış problemleri
10 İçselleştirilmiş davranış problemleri
11 Madde kullanımı
12 İnternet bağımlılığı
13 Risk alma davranışı
14 Yeme bozukluğu
15 Çocuk suçluluğu
16 Final

Steinberg, L. (2007). Ergenlik. Figen Çok (Yay. Haz.) Ankara: İmge Kitabevi. Santrock, J. W. (2012). Ergenlik. Diğdem Müge Siyez (Çev. ed.)ankara: Nobel Yayıncılık.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 3 45
Proje Hazırlama 1 30 30
Makale Yazma 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 162

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek