GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195382018 Psikoterapi Kuram ve Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı dinamik yönelimli psikoterapi modelinin temel yaklaşımlarını tanıtmaktır1 Dinamik terapide temel kavram ve yöntemleri kavrama
2
3
4
5


Yok


Yok


Bu ders kapsamında üç terapi modelinin temel yaklaşımları üzerinde durulur. Bunlar: psikodinamik model başta olmak üzere davranışçı ve yaşantısal modellerdir. Bu modeller, temel kavramlar ve terapi teknikleri çerçevesinde tartışılır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar
2 Hastayı değerlendirme
3 Formulasyon-1
4 Formulasyon-2
5 Terapinin ilk aşaması
6 Terapötik girişimler-1
7 Terapötik girişimler-2
8 Ara sınav
9 Amaçlar
10 Direnç
11 Aktarım
12 Karşıaktarım
13 İşleme
14 Terapide karşılaşılan sorunlar
15 Terapiyi sonlandırma
16 Final

Ders Kitabı: Gabbard, G (2010) Long term psychodynamic psychotherapy. American Psychiatric Publishing Inc. Yardımcı Kitaplar: Akhtar, S. (2009)Turning Points in Psychodynamic Psychotherapy, Karnac Books


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 1 20 20
Rapor Sunma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek