GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195052018 Psikopatoloji: Çocuk ve Ergenlik Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı,öğrencilerin çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikopatolojileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.1 Farklı tanı sistemlerini karşılaştırabilme
2 Çocuklukta görülen bozuklukların tanısal özellikleri ve kliniğini tanıma
3 Tanı grupları arasında ayrım yapabilme
4 Çocuk ve ergenin ailesini değerlendirebilme/tanıma
5 Farklı tedavi yaklaşımlarını bilme
6 Konuya ilişkin yapılan çalışmaları izleyebilme


Yok


Yok


Bu derste üzerinde durulacak olan bozukluklar; yıkıcı davranış bozuklukları (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu), zeka geriliği, özel öğrenme bozukluğu, otizm, çocukta görülen anksiyete bozuklukları (ayrılık anksiyetesi, fobiler) ve çocukluk depresyonudur.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Patoloji-psikopataloji kavramını tartışmak
2 Nozoloji-savunma mekanizmaları
3 Gelişimsel psikopatoloji
4 Özel öğrenme bozuklukları
5 Konuşma bozuklukları
6 Otizm spektrum bozuklukları
7 Ergenlerde sık karşılaşılan sorunlar
8 Anksiyete bozuklukları
9 Duygudurum bozuklukları -Uyum bozuklukları
10 Ara sınav
11 Yıkıcı davranım bozuklukları
12 Zihinsel gelişim gerilikleri
13 Üstün zeka
14 Tikler
15 Dışa atım bozuklukları
16 Final

Çuhadaroğlu Çetin, F.,Pehlivantürk, B., Ünal, F., Uslu, R., İşeri, E., Türkbay, T., Motavallı, N. (2008). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Ankara: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği. Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayısal Elkitabı, Beşinci Baskı, DSM-5 (2013). (E.,Köroğlu, Çev), Ankara: Hekimler Yayın Birliği Yardımcı Kitaplar: Wiener, J. M.,&Dulcan, M. K. (Ed.).(2004). Child and Adolescent Psychiatry(3. Basım), Arligton, Amerika Psychiatry Publishing. Hersen & Last (1990) Handbook of Child and Adult Psychopathology. NY: Raven Press. Kaplan, H.I.,&Sadock, B.J. (1995). Klinik Psikiyatrisi(Çev. Abay, E.) İstanbul: Nobel Tıp kitapevleri(2004). Ben Hasta Değilim (1999), Nobel Tıp Kitabevi Editör : Prof.Dr. Aysel Ekşi. DSM – IV/TR - Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (2007), Hekimler Yayın Birliği, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 15 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek