GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201195112018 Psikopataloji: Yetişkinlik Ders 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


DSM 5 çerçevesinde (erişkin) sendromları ve bozukluklukları incelemek, bu bozuklukların sempttomlarını, tanı ölçütlerini öğrenmek. Pskodinamik görüş çerçevisinde bazı bozuklukların etyolojisini irdelemek.


Psikolog Dr. Müge Alkan


1 Öğrenciler DSM-V sistemine göre psikiyatrik tanı koyabilecektir.
2 Eski ve yeni tanı sisteminin farklarını ayırdedebileceklerdir.
3
4
5[Yok]


DSM 5 de erişkin dönem bozuklukların tanı ve psikodinamik etyoloji açısından incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Psikotik bozukluklar
2 Duygudurum bozuklukları
3 Anksiyete bozuklukları1
4 Anksiyete bozuklukları 2
5 Yeme bozuklukları
6 Somatoform bozukluklar
7 Cinsel kimlik bozuklukları
8 Ara Sınav
9 Dürtü bozuklukları
10 Yapay bozukluklar
11 Dissosiyatif bozukluklar
12 Kişilik bozuklukları 1
13 Kişilik bozuklukları 2
14 Kişilik bozuklukları 3
15 Final Sıvavı
16

DSM 5 , Amnerikan Psikiyatri Birliği S. Freud bazı makaleleri Bozukluk bazında makeleler önerilecektir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Programın uygun gördüğü stajlar yararlı olacaktır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek