GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201475012002 Sanatın Karşılaştırmalı Tarihi I Ders 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, kültürel etkileşim konusunda öğrencilere daha geniş bir bakış açısı kazandırmak, çeşitli alanlardaki sanat eserleri üzerine ayrıntılı çalışmalar yapılmasını sağlamaktır.


Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY


1 Aynı dönemde ancak farklı bölgelerde ortaya çıkan sanat üzerinde durarak genel bir sanat tarihi karşılaştırması yapabilmesi.
2 Sanatın karşılaştırmalı tarihi ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
3 Dünya sanatı ile ilgili literatür bilgisinin kazanılması.
4 Sanatsal tarzların çeşitli bölgeler ve ülkeler arasındaki benzerlik ve farklarının kavranması.
5 Sanatın karşılaştırmalı tarihi ile ilgili internet ve kütüphane araştırması yaparak yeni yayınları takip edebilme.


Yok


Yok


Dünya Sanat tarihi karşılaştırmalı olarak ele alınarak incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. Araştırma sırasında kullanılan kaynakların belirlenmesi. Kaynak araştırmasının yapılma yöntemleri.
3 Ders ile ilgili genel tartışma ve karşılaştırmalı sanat tarihi yöntemine giriş.
4 Ders kapsamında çalışma yapılacak alanların belirlenmesi. Konuların öğrencilere dağıtımı.
5 Öğrenci Sunumları
6 Öğrenci Sunumları
7 Öğrenci Sunumları
8 Öğrenci Sunumları
9 Vize
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.
16 Final

Gardner, H., Art Through the Ages, New York Burlingame 1948. Hattsteın, M.-Delıus, M. (ed.), Islam Art and Architecture, France 2000. Pevsner, N., An Outline of European Architecture, Great Britain 1990.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 3 1 3
Seminer 1 7 7
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 248

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 3 5 5 4 4 3
ÖÇ 2 4 3 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek