GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201475032002 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular I Ders 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders Klasik mitoloji konulu Avrupa resim sanatı örnekleri üzerine ileri seviyede araştırma yapılmasını amaçlar. Öğrenciler ders kapsamında bir konuya yönlendirilirek yazılı seminer araştırması hazırlar ve bu çalışmasını görsel malzeme eşiliğinde sunar.


Assoc. Prof. Dr. Semra DAŞÇI


1 Araştırma seminerlerinin sunumu.
2 Elde edilen bilginin değerlendirilmesine yönelik becerilerin geliştirlmesi.
3 Araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi.
4 İmge – metin karşılaştırması ve değerlendirmesi.


Yok


Yok


Bu ders yüzyıllar süresince Avrupa resmin sanatında mitolojik konulu resimlerin yapılmasına yönelik eğilimlerin belirlemesini kapsar. Ayrıca sanatsal tarzlar mitolojik konuları ele alışları bakımından karşılaştırılır. Ders kapsamında öğrenciler araştırma semineri hazırlarlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yunan ve Roma mitolojisi
2 Avrupa sanatındaki mitoljik konulara genel giriş.
3 Rönesans döneminde mitolojik konulu sanat eserleri.
4 Barok dönemde mitolojik konulu sanat eserleri.
5 19. yüzyılda mitolojik konulu sanat eserleri.
6 Çağdaş Sanatta mitolijik konular.
7 Araştırma konularının belirlenmesi.
8 Araştırma yönetmleri
9 Vize
10 Araştırma seminerlerinin sunumu.
11 Araştırma seminerlerinin sunumu.
12 Araştırma seminerlerinin sunumu.
13 Araştırma seminerlerinin sunumu.
14 Araştırma seminerlerinin sunumu.
15 Araştırma seminerlerinin ve sunumların değerlendirilmesi.
16 Final

Roberto Carvalho de Magalhaes, Antik Çağ’dan Günümüze Sanatta Mitoloji, Çev. Y.D. Bengi, Alfa, İstanbul 2000. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 3 1 3
Seminer 1 7 7
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 234

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 4 4 3 5
ÖÇ 2 4 3 4 5 4
ÖÇ 3 4 4 5 4
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek