GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201475042002 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular II Ders 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders Klasik mitoloji konulu Avrupa resim sanatı örnekleri üzerine ileri seviyede araştırma yapılmasını amaçlar. Öğrenciler ders kapsamında bir konuya yönlendirilirek yazılı seminer araştırması hazırlar ve bu çalışmasını görsel malzeme eşiliğinde sunar.


Assoc. Prof. Dr. Semra DAŞÇI


1 Elde edilen bilginin değerlendirilmesine yönelik becerilerin geliştirlmesi.
2 İmge – metin karşılaştırması ve değerlendirmesi.
3 Araştırma seminerlerinin sunumu.
4 Araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi.


Yok


Yok


Bu ders yüzyıllar süresince Avrupa resmin sanatında mitolojik konulu resimlerin yapılmasına yönelik eğilimlerin belirlemesini kapsar. Ayrıca sanatsal tarzlar mitolojik konuları ele alışları bakımından karşılaştırılır. Ders kapsamında öğrenciler araştırma semineri hazırlarlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Avrupa sanatındaki mitoljik konulara genel bakış.
2 Araştırma konularının belirlenmesi.
3 Araştırma yönetmleri
4 Araştırma seminerlerinin sunumu.
5 Araştırma seminerlerinin sunumu.
6 Araştırma seminerlerinin sunumu.
7 Araştırma seminerlerinin sunumu.
8 Araştırma seminerlerinin sunumu.
9 Vize
10 Araştırma seminerlerinin sunumu.
11 Araştırma seminerlerinin sunumu.
12 Araştırma seminerlerinin sunumu.
13 Araştırma seminerlerinin sunumu.
14 Araştırma seminerlerinin sunumu.
15 Araştırma seminerlerinin ve sunumların değerlendirilmesi.
16 Final

Roberto Carvalho de Magalhaes, Antik Çağ’dan Günümüze Sanatta Mitoloji, Çev. Y.D. Bengi, Alfa, İstanbul 2000. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 3 1 3
Seminer 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 5 4
ÖÇ 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek