GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201475052002 Çağdaş Türk Sanatında Üslup Araştırmaları I Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilere Çağdaş Türk sanatının üslupsal gelişimi ve üslup analizi konusunda bilgi kazandırmaktadır.


Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY


1 Çağdaş Türk Sanatı içerisinde görülen eserleri dönemsel olarak ayırarak, sanatsal gelenekleri ve dönemlerin sanatsal özelliklerini yüksek seviyede analiz edebilme
2 Çağdaş Türk Sanatı ile ilgili temel literatür bilgisi kazanma.
3 Çağdaş Türk Sanatı ile ilgili internet ve kütüphane araştırması yaparak yeni yayınları takip edebilme, edinilen bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilme
4 Çağdaş Türk Sanatını çeşitli dönemlere, konulara ya da biçimlere göre yeniden değerlendirebilme.


Yok


Yok


Çağdaş Türk resim sanatının ortaya çıkışından itibaren sanatçılar ve akımlar detaylı olarak genel kültürel çevre içerisinde günümüze kadar incelenmekte, öğrenciler bu alan üzerine seminer çalışmaları hazırlamaktadırlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Türk resim sanatına genel bakış
3 İlk Tuval Ressamları. (Primitifler-Foto Yorumcuları) İlk kuşak Ressamlar Şişli Atöyesi
4 1914 Kuşağı Sanatçıları “D” Grubu ressamları Güzel Sanatlar Birliği sanatçıları
5 Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. Araştırma sırasında kullanılan kaynakların belirlenmesi. Kaynak araştırmasının yapılma yöntemleri.
6 Ders kapsamında çalışma yapılacak alanların belirlenmesi. Konuların öğrencilere dağıtımı.
7 Öğrenci Sunumları
8 Öğrenci Sunumları
9 Vize
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.
16 Final

Berk, N. – Özsezgin, K., Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1983. Turani, A. Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1984. TansuĞ, S. Çağdaş Türk Sanatı, Remzi, İstanbul 1991.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 3 1 3
Seminer 1 7 7
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 216

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5 5 3
ÖÇ 2 5 4 3 3
ÖÇ 3 4 4 3 4 4
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek