GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201475072003 Batı Sanatı Arastırmaları (Barok-20yy.) I Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders Barok dönemden 20. Yüzyıla ; Neo-klasizm, Romantizm, Realizm, Empreyonizm ve tüm diğer modern sanat akımları üzerine ileri seviyede araştırma yapılmasını amaçlar.


Assoc. Prof. Dr. Semra DAŞÇI


1 Elde edilen bilginin değerlendirilmesine yönelik becerilerin geliştirlmesi.
2 Araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi.
3 Araştırma seminerlerinin sunumu.
4 Barok dönemden 20. Yüzyıla kadar olan süreç içerisinde Batı sanatı üzerine ileri seviyede araştırmalar yapılması.


Yok


Yok


Ders kapsamında Barok dönemden 20. Yüzyıla sanatsal akımlar çeşitli açılardan değerlendirilir. Öğrenciler ders kapsamında bir konuya yönlendirilerek yazılı seminer araştırması hazırlar ve bu çalışmasını görsel malzeme eşliğinde sunar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Avrupa’da Barok ve Rokoko
2 19. Yüzyılda Sanatsal tarzlar.
3 Modern Sanatın ortaya çıkışı
4 20. yüzyıl sanat akımlarının çeşitliliği
5 Araştırma konularının belirlenmesi.
6 Araştırma yöntemleri
7 Araştırma yöntemleri
8 Araştırma seminerlerinin sunumu.
9 Vize
10 Araştırma seminerlerinin sunumu.
11 Araştırma seminerlerinin sunumu.
12 Araştırma seminerlerinin sunumu.
13 Araştırma seminerlerinin sunumu.
14 Araştırma seminerlerinin ve sunumların değerlendirilmesi.
15 Araştırma seminerlerinin ve sunumların değerlendirilmesi.
16 Final

Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000. Hamza Al, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Akademik Yazım Kuralları), Sakarya Kitabevi, İstanbul 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 3 1 3
Seminer 1 9 9
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 211

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 3 3 5
ÖÇ 2 2 4 5 4 5
ÖÇ 3 3 5 4 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek