GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201475112003 Anadolu Duvar ve Tavan Resmi Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, 18. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan dönemde Osmanlı duvar ve tavan resimleri hakkında bilgi kazandırmaktır.


Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY


1 Anadolu’da duvar ve tavan resimleri ile ilgili temel literatür bilgisi kazanma.
2 Anadolu’da duvar ve tavan resimlerini dönemlere, konulara, bölgelere ya da biçimlere göre yeniden değerlendirebilme.
3 Anadolu’da duvar ve tavan resimleri kapsamında görülen eserleri dönemsel olarak ayırarak, sanatsal gelenekleri ve dönemlerin sanatsal özelliklerini yüksek seviyede analiz edebilme.
4 Anadolu’da duvar ve tavan resimleri ile ilgili internet ve kütüphane araştırması yaparak yeni yayınları takip edebilme, edinilen bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilme


Yok


Yok


Ders Kapsamında 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar Anadolu Duvar tavan resimleri ele alınacaktır. Ders kapsamında öğrenciler bu konu ile ilgili bir seminer çalışması yapacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Osmanlı Duvar ve Tavan resimlerine genel bakış
3 İstanbul duvar ve tavan resmi örnekleri
4 İstanbul duvar ve tavan resmi örnekleri
5 Çeşitli Anadolu Duvar ve Tavan Resmi örnekleri
6 Çeşitli Anadolu Duvar ve Tavan Resmi örnekleri
7 Çeşitli Anadolu Duvar ve Tavan Resmi örnekleri
8 Çeşitli Anadolu Duvar ve Tavan Resmi örnekleri
9 Vize
10 Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. Araştırma sırasında kullanılan kaynakların belirlenmesi. Kaynak araştırmasının yapılma yöntemleri.
11 Ders kapsamında çalışma yapılacak alanların belirlenmesi. Konuların öğrencilere dağıtımı.
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.
16 Final

Arık, R., Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara 1976. Kuyulu, İ., “Anatolian Wall Paintings and Cultural Traditions”, EJOS, Volume III (2000), No.2, 1-27 (www2.let.uu.nl/Solis/anpt/ejos/EJOS-III.0-text.html)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 3 1 3
Seminer 1 7 7
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 204

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 3 5 4 3 4 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 5 5 4
ÖÇ 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek