GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201475182003 Batı Sanatı Araştırmaları (Ortaçağ-Rönesans) II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek LisansBu ders Ortaçağ ve Rönesans Sanatı üzerine ileri seviyede araştırma yapılmasını amaçlar. Ders kapsamında sanatsal ortamın yanı sıra dönemin sosyal yaşam ve tarihsel koşulları ele alınır.


Assoc. Prof. Dr. Semra DAŞÇI


1 Ortaçağ ve Rönesans Sanatı üzerine ileri seviyede araştırmalar yapılması
2 Araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi.
3 Elde edilen bilginin değerlendirilmesine yönelik becerilerin geliştirlmesi.
4 Araştırma seminerlerinin sunumu.


Yok


Yok


Ders kapsamında Ortaçağ ve Rönesans Sanatı üzerine çalışmalar yapılır. Dönemler sanatsal açıdan değerlendirilir. Öğrenciler ders kapsamında bir konuya yönlendirilerek yazılı seminer araştırması hazırlar ve bu çalışmasını görsel malzeme eşliğinde sunar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Araştırma konularının belirlenmesi.
2 Araştırma yöntemleri
3 Araştırma seminerlerinin sunumu.
4 Araştırma seminerlerinin sunumu.
5 Araştırma seminerlerinin sunumu.
6 Araştırma seminerlerinin sunumu.
7 Araştırma seminerlerinin sunumu.
8 Araştırma seminerlerinin sunumu.
9 Vize
10 Araştırma seminerlerinin sunumu.
11 Araştırma seminerlerinin sunumu.
12 Araştırma seminerlerinin sunumu.
13 Araştırma seminerlerinin ve sunumların değerlendirilmesi.
14 Araştırma seminerlerinin ve sunumların değerlendirilmesi.
15 Araştırma seminerlerinin ve sunumların değerlendirilmesi.
16 Final

Peter Burke, Avrupa’da Rönesans; Merkezler ve Çeperler, Literatür, İstanbul 2003. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 3 1 3
Seminer 1 7 7
Bireysel Çalışma 14 9 126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 237

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 5 5 5
ÖÇ 2 4 4 3 4 4 4
ÖÇ 3 5 3 4
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek