GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201445452015 Türk Dilinin Ses Bilgisi Tarihi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Türk dilinin ses özellikleri belirlemek ve ses yapısında başlangıçtan bugüne kadar görülen değişme ve gelişmeleri izleyebilmektir.


Doç. Dr. Özkan Öztekten


1 Ses bilgisi konusunu kavrayabilme
2 Tarihi ve çağdaş ses değişikliklerini açıklayabilme
3 Türkçenin ses yapısı hakkında genel ölçütleri kavrayabilme
4 Türkçede ses ve şekil konuları temelinde çözümlemeler yapabilme

Birinci ÖğretimYok


8. yüzyıldan itibaren izlenebilen ve bugün geniş bir coğrafyada kullanılan Türk dilinin sesleri, ses değişimleri ve ses olayları karşılaştırmalı yöntemle ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ses nedir, seslerin çıkarılması ve ses yolu, ses cihazı, sedalı ve sedasız sesler,
2 Vokaller ve konsonantlar
3 Türkçedeki sesler, seslerin birleşmeleri, Türkçe sözlerdeki başlıca ses özellikleri
4 Eski Türkçenin ses bilgisi
5 Eski Türkçeye ait metinlerde görülen ses olayları
6 Karahanlı Türkçesinin ses bilgisi
7 Karahanlı Türkçesine ait metinlerde görülen ses olayları
8 Ara Sınav
9 Harezm Türkçesinin ses bilgisi
10 Harezm Türkçesine ait ait metinlerde görülen ses olayları
11 Çağatay Türkçesinin ses bilgisi
12 Çağatay Türkçesine ait metinlerde görülen ses olayları
13 Kıpçak Türkçesi ses bilgisi
14 Eski Anadolu Türkçesi ses bilgisi
15 Eski Anadolu Türkçesine ait metinlerde görülen ses olayları
16 Final Sınavı

1. Karaağaç, Günay (2008), Türkçenin Dil Bilgisi, Akçağ Yay., Ankara. 2. Karaağaç, Günay (2010), Türkçenin Ses Bilgisi, Kesit Yay., İstanbul. 3. Coşkun, Volkan (2010), Türkçenin Ses Bilgisi, IQ Yay., İstanbul. 4. Ergin, Muharrem (2002), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Okuma 5 5 25
Ev Ödevi 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 179

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 5 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 5
ÖÇ 3 4 5 4 5
ÖÇ 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek