GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015172015 E- Pazarlama Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı e-pazarlamanın pazarlama stratejisi içindeki rolünü anlamak ve siber pazarlardaki gelişmeleri analiz etmektir.


DOÇ. DR. KETI VENTURA


1 Bir web sitesinin gelişim basamaklarını kategorize edebilmek
2 E-pazarlama aktivitelerinin maksimum pazarlama faydası için kullanılabilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste çevrimiçi ve çevrimdışı araçların entegre kullanımıyla güçlenen pazarlama karması aktarılacaktır. E-pazarlama ve özellikleri, e-pazarlama ve e-ticaret arasındaki ilişki tartışılacaktır. Çeşitli firmaların e-pazarlama planları incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Elektronik Pazarlamaya Giriş
2 Stratejik Elektronik Pazarlama ve Performans Ölçütleri
3 E-Pazarlama Planı
4 E-Müşteri
5 E-Araçlar
6 E-Pazarlama Araştırması
7 Çevrimiçi Tüketici Davranışı
8 Ara Sınav
9 Pazar Bölümleme ve Hedefleme Stratejileri
10 Ürün: Çevrimiçi Teklif
11 Fiyatlandırma: Çevrimiçi Değer
12 Dağıtım için İnternet
13 Dönem projesi sunumları
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

• E-Marketing 5/E, by Judy Strauss, Raymond Frost, Prentice Hall • Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 4/E Dave Chaffey , Fiona Ellis-Chadwick, Kevin Johnston, Richard Mayer, Prentice Hall, 2009 • Digital Business: Concepts and Strategies, 2/E, Eloise Coupey, Prentice Hall, 2005 Internet Marketing, Barbara Cox, William Koelzer, Prentice Hall 2004


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 16 5 80
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 12 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek