GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015192015 Hizmet Pazarlaması Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Hizmet pazarlaması hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişim, kavram ve tanımlar, hizmetlerin çeşitleri ve özellikleri, hizmet pazarlaması stratejileri, hizmet pazarlama programlarının araştırılması dersin amacını oluşturmaktadır.


DOÇ. DR. AYKAN CANDEMİR


1 Müşteri ve servis sağlayıcı açısından temel terim ve ilkelerini hizmet ve ürün pazarlaması arasındaki farkılıkların anlaşılması
2 Müşteri ve üretici perspektifinden hizmet süreçlerini tanımlayıp bir akış diagramı yapılandırmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hizmet sektörüne özgü ana ilkeler, kavramlar ve pazarlama stratejileri ders kapsamında tanıtılacaktır. Hizmet süreci ve sağlanması, müşteri sadakati, fiyatlama, iletişim çeşitli hizmet endüstrilerinde incelenecektir. Pazarlamada ele alınan 4P, hizmet sektöründe 8P’ye genişletilecek, bireysel ve grup çalışmalarıyla da hizmet pazarlamasının anlaşılması sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hizmet Pazarlaması: Kavramlar
2 Hizmetler Bağlamında Tüketici Davranışı
3 Rekabetçi Pazarlarda Hizmet Konumlandırma
4 Hizmet Ürünleri Geliştirme: Ham ürün ve Tamamlayıcı Ürünler
5 Hizmet Dağıtımı
6 Fiyatlama ve Gelir Yönetimi Uygulaması
7 Hizmet Tutundurma
8 Ara Sınav
9 Hizmet Süreci Tasarımı ve Yönetimi
10 Talep ve Üretim Kapasitesi Dengelenmesi
11 Hizmet Çevresi
12 Hizmet Üstünlüğü için İnsan Yönetimi
13 İlişki Yönetimi ve Sadakat Oluşturma
14 Şikâyet Karşılama
15 Hizmet Kalitesi ve Üretkenliği İyileştirme
16 Final Sınavı

• Lovelock C., “Services Marketing, 5/E”, Yale University, Visiting Professor Jochen Wirtz, National University of Singapore, Prentice Hall, (2004). • Payne A., “The Essence of Services Marketing”, Cranfield School of Mgt., Cranfield, UK, Prentice Hall PTR, (1993) • Lovelock C., “Services Marketing, 5/E”, Yale University, Visiting Professor Jochen Wirtz, National University of Singapore, Prentice Hall, (2004).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 12 96
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 1 1
ÖÇ 2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek