GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204055972016 Endüstriyel Pazarlama Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, işletme talebine etki eden güçleri, işletme piyasalarının niteliklerini ve alıcı olarak işletmelerin davranışlarının analiz edilmesini amaçlamaktadır.


DOÇ. DR. İPEK KAZANÇOĞLU


1 Endüstriyel pazarlamanın yapısını öğrenmek
2 Endüstriyel pazar türleri ve müşteri davranışları, endüstriyel pazarlarda alıcı-satıcı ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak,
3 Endüstriyel Pazar karması, endüstriyel (örgütsel) pazarlarda bilgi sisteminin kurulması ve işleyişi, endüstriyel pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve konumlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste endüstriyel pazarlamanın yapısı üzerinde durulmaktadır. Endüstriyel pazar türleri ve müşteri davranışları, endüstriyel pazarlarda alıcı-satıcı ilişkileri, endüstriyel Pazar karması, endüstriyel (örgütsel) pazarlarda bilgi sisteminin kurulması ve işleyişi, endüstriyel pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve konumlama stratejileri incelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Endüstriyel Pazarlama kavramı
2 Endüstriyel Pazarlamanın gelişim süreci
3 Tüketici ve endüstriyel pazarların özellikleri
4 Endüstriyel Pazarlamada mikro faktörler ile pazarlama arasındaki ilişkiler
5 Endüstriyel Pazarlamada makro faktörler ile pazarlama arasındaki ilişkiler
6 Endüstriyel pazarlarda pazarlama bilgi sistemleri
7 Endüstriyel pazarlarda pazarlama araştırması uygulamaları
8 Ara sınav
9 Endüstriyel pazar bölümleme ve konumlandırma
10 Endüstriyel pazarlar ve hedef pazarın seçilmesi
11 Endüstriyel Pazarlarda Pazarlama karması elemanları
12 Örnek Endüstriyel Pazarlarda Ürün ve marka ile ilgili stratejiler
13 Endüstriyel Pazarlarda Fiyatla ilgili kavramlar ve fiyatlandırma yöntemleri
14 Endüstriyel Pazarlarda Dağıtımla ilgili kavramlar ve dağıtım kanalındaki aracılar
15 Endüstriyel Pazarlarda Tutundurma ve tutundurma karması elemanları
16 Final Haftası

Balta Nezihe Figen (2006), Endüstriyel Pazarlama, Nobel Yayın Dağıtım


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 8 10 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 184

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 3 4 3 3 1 1 1
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 4 1 1 1
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek