GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015202016 Tüketim Kültürü Teorileri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, tüketim kültürü alanında yapılmış en önemli araştırmaların genel tanımını yapmaktadır. Tüketim Kültürü Teorisi araştırmalarının öğretileri tüketici kimlik projeleri, pazar yeri kültürleri, tüketimin sosyo-tarihsel gelişimi, pazaryeri ideolojileri gibi konulara yönelmektedir. Bu derste farklı disiplin ve teoriler kullanılarak tüketici eylemleri, pazaryeri ve kültürel anlamlar arasındaki dinamik ilişki ortaya konulmaktadır.


Dr. Öğretim Üyesi Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN


1 Tüketim kültürü gelişim sürecini anlamak
2 Tüketim kültürü pratiklerini eleştirel bir şekilde analiz edebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste tüketimin sosyal yaşamın temel şekli olduğunun önemi işlenecek, günümüz tüketim toplumunun tarihsel gelişimi ve doğası analiz edilecek ve modern toplumdaki çeşitli tüketim şekillerinin onları düzenleyen sosyal güçlere dayanarak tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tüketim Kültürü Teorisine Giriş
2 Modernite, Postmodernite, Çoğul Modernlikler
3 Tüketim Kültürü-Tüketim Toplumu
4 Modernite, Postmodernite: Türkiye Bağlamı
5 Tüketim Kültürü Teorisine Giriş
6 Tüketim, Kimlik ve Anlamlar
7 Tüketim, Etnisite ve Kimlik
8 Ara Sınav
9 Tüketim, Beden, Benlik
10 Tüketim, Müzakere, Sosyalleşme, Pazaryeri Performansı
11 Marka, Markalaşma, Kimlik ve Tüketim
12 Yeniden Üretim, Anlamlandırma, Yorumlama
13 Küresel Mobilite
14 Aktivizm ve Toplumsal Cinsiyet
15 Dijital Çağ ve Tüketim Kültürü - Yeni Pazaryerleri
16 Final Sınavı

• Arnould, Eric J. &Craig J. Thompson (2005).Consumer CultureTheory (CCT):TwentyYears of Research, Journal of Consumer Research, 31(4), 868-882. • Joseph Turow&MatthewMcallister (eds).TheAdvertisingand Consumer Culture Reader, New York andLondon: Routledge,(2009) • Don Slater, Consumer Culture and Modernity, London, Sage, (1997) • Grant McCracken, CultureandConsumption, First MidlandBook, America, (1988) • Antony Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in theLate Modern Age, Stanford UniversityPress, (1991)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek