GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015222016 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, sosyal bilimler alanında önemli bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma yönteminin mantığını, kapsamını, veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenmektir. Derste ayrıca etik sorunlar üzerinde durulacak ve öğrencilerin bu sorunları nasıl aşabilecekleri tartışılacaktır


PROF. DR. AYLA ÖZHAN DEDEOĞLU


1 Nitel araştırma yönteminin hangi koşullarda uygulanması gerektiğini ve arka planını bilmek
2 Nitel araştırma sürecini yönetebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin içeriğinde nitel araştırmanın yöntemi ve bu yaklaşımdaki çeşitli teknikler yer almaktadır. Ayrıca nitel veri toplamada temel prensipler ve etik, veri yorumlaması ve geçerlik-güvenirlik konuları da bu ders kapsamında ele alınmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nitel Araştırma – Temel Dönüşümler ve Bilimsel Araştırma İçindeki Yeri
2 Neden ve Nasıl Nitel Araştırma Yöntemi?
3 Nitel Araştırma Tasarımı
4 Nitel Araştırma Stratejileri
5 Nitel Araştırma Stratejileri
6 Nitel Veri Toplama Stratejileri
7 Nitel Veri Toplama Stratejileri
8 Ara Sınav
9 Nitel Araştırmada Örneklem
10 Nitel Veri Analizi: Kodlama ve Temaların Çıkarılması
11 Nitel Veri Analizi: Kodlama ve Temaların Çıkarılması
12 Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik
13 Nitel Araştırmada Yeni Teknikler
14 Nitel Veri Analizi - Uygulama
15 Nitel Veri Analizi - Uygulama
16 Final Sınavı

• Creswell, John W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, 3. Baskı’dan Çeviri, Çev. Eds.Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Siyasal Kitabevi, Ankara. • Belk, Russell W. (Ed.) (2007). Handbook of qualitative research methods in marketing. Edward Elgar Publishing. • Harmanşah, Rabia ve Z. Nilüfer Nahya (Eds.) (2016). Etnografik Hikayeler: Türkiye'de Alan Araştırmaları Deneyimleri, Hazırlayanlar: Rabia Harmanşah, Z. Nilüfer Nahya, Metis Yayıncılık. • Makaleler ve ilgili diğer kaynaklar öğretim üyesi tarafından gönderilecektir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 3 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 0 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 3
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek