GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015462016 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, İşletme anlayış ve teknoloji uygulaması olarak kullanılan Müşteri İlişkileri Yönetimi ve kavramları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Bu derste CRM araçlarının kullanılması yoluyla müşteri ilişkileri stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanılacaktır.


PROF. DR. NAZAN GÜNAY


1 Müşteri ilişkileri alanında yeni bakış açıları kazanmak
2 Tedarikçi ve müşterilerle ortak ilişkiler kurabilme ve yönetebilme becerileri kazanmak
3 Müşteri ilişkileri Yönetiminin kavramsal kaynaklarını ve uygulamalarını tartışmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, müşteri ilişkilerinin yeni boyutları, satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, müşteri için değer yaratma, müşteri iletişim modeli ve öğeleri, iletişim biçimleri, müşteri hizmet kalitesi ve sistemi, müşteriyi kazanma ve tutma, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Müşteri İlişkileri Kavramı ve Önemi
2 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Kaynakları
3 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Bileşenleri
4 Müşterilerle İlişkileri Yönetiminin Stratejik Yapısı
5 Müşteri Hizmeti ve Hizmet Kalitesi
6 Müşteri Tatmini ve Sadakati
7 Müşteri Şikayet Yönetimi
8 Arasınav
9 Müşteri ilişkileri yönetimi süreci
10 Müşteri ilişkilerinin Değerlendirilmesi
11 Müşteri bilgisini toplama ve analiz etme
12 Müşteri İlişkileri programlarını geliştirme
13 Analitik CRM uygulamaları
14 CRM araçları
15 CRM Uygulamaları
16 Final Sınavı

• Buttle, Francis. (2009). Customer Relationship Management, (2nd Edition). Elsevier Publishing • Don Peppers and Martha Rogers (2010), Managing Customer Relationships: A Strategic Framework, John Wiley & Sons, Inc “Analytical CRM”. SAP. Retrieved December 26, 2009 from http://www.sap.com/solutions/business-suite/crm/pdf/AnalyticalCRM_50046585.pdf


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 2 2 4
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 2 3 1 3
ÖÇ 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 3 1 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek