GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015302016 Perakende Pazarlama Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, perakendecilik alanında değişik ekonomik koşularla baş etmek için detaylı uygulamalar ve geliştirilen stratejiler hakkında bilgilendirmektir. Özellikle başarılı satın alma faaliyetlerine yönelik teorik ve pratik bilgilerin bir arada verilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde ders, perakendecilik alanında müşterilerin, tedarikçilerin satın alma davranışlarını öğrenmek ve müşteri ihtiyaçlarının nasıl daha iyi karşılanabileceğine dair stratejiler ortaya koymakta, lojistik, dağıtım ve fiyat yönetimi gibi kavramları da değerlendirmektedir.


Doç. Dr. Keti VENTURA


1 Perakendecilik ve perakende pazarlamasının teorik ve pratik bilgisini sağlamak
2 Satın alma ve fiyat yönetiminin temel prensiplerini analiz etmek


Yok


Yok


Bu ders perakendecilik yönetimine yönelik bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda dersin temel başlıkları Perakende Pazarlamacılık Kavramı, İşletme ve Perakendeciler İlişkileri, Perakendecilik ve Stratejik Planlama, Perakendecilik İşletmeleri ve Türleri, Perakendecilik İşletmelerinde Pazarlama Karması, Perakendecilik Politika ve Stratejileri ve Perakende İşletmelerin Yönetimidir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Perakendecilik Pazarlaması Dersine Giriş
2 Perakendecilik ve Perakende Pazarlaması
3 Tüketici Davranışı ve Perakendecilik İşleyişi
4 Hizmet ve Kalite Yönetimi
5 Perakendecilik Pazarlama Karması
6 Ticaret Yönetimi
7 Fiyatlandırma ve Promosyon
8 Arasınav
9 Lojistik ve Dağıtım
10 Perakendecilikte Bilgi Teknolojilerinin Uygulanması
11 Pazarlama Planlaması ve Perakendecilik
12 Lokasyon Stratejileri ve Kararları
13 Perakendecilikte Marka Yönetimi
14 Consumerism, Etik ve Uluslararası Perakendecilik
15 Perakendeciliğin Geleceği
16 Final Sınavı

- Berman, Barry and Evans Joel R. (2009), Retail Management: A Strategic Approach, Prentice Hall, Pearson Education. - Gilbert, David (2003), Retail Marketing Management, Pearson Education


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1
ÖÇ 2 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek