GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015502017 Pazarlamada Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste, stratejik yönetim ile ilgili genel kavram ve teknikler çerçevesinde yenilik ve teknolojinin işletme yönetimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede organizasyon yapısı içinde teknoloji ve yenilik konuları çeşitli yönleri ile ele alınacak ve etkileri ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılacaktır.


DOÇ. DR. KETİ VENTURA


1 Yenilik sürecini ve yenilikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
2 Teknoloji ve teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
3 Çeşitli teknoloji ve yenilik uygulamalarını işletme alanına aktarabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste öncelikle teknoloji ve yenilik yönetimi ile ilgili temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu ders kapsamında sistem yaklaşımı çerçevesinde organizasyonlarda teknoloji, yönetim ve teknoloji yönetimi, teknoloji/yenilik yayılımı gibi konular da ele alınacaktır. Dönem projeleri ve örnek olay çalışmaları yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlama ve Teknolojinin Tanımı, Önemi Ve Sınıflandırılması
2 Pazarlama Çevresi, Çevresel Belirsizlik ve Teknoloji
3 Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Organizasyonlarda Teknoloji
4 Teknoloji ve Rekabet
5 Teknoloji Değişim Süreci: Yenilik
6 Teknoloji Değişim Süreci: Difüzyon
7 Yenilik İle İlgili Kavramlar
8 Ara Sınav
9 Yenilik Yönetimi ve sınıflandırılması
10 Süreç Yeniliği, Değer Zincirleri ve Organizasyonlar
11 Teknoloji ve Yenilik İçin Rekabet Stratejileri
12 Proje Sunumu
13 Proje Sunumu
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunumu
16 Final Sınavı

- Narayan, V.K., “Managing Technology & Innovation for Competitive Advantage,” Prentice Hall, 2001. - Millson, Murray, David Wilemon, “Strategy of Managing Innovation and Technology”, Prentice Hall, 2008. - Troor, Paul, “Innovation Management and New Product Development”, fourth Edition, Prentice Hall, 2008. - Phillips, F.Y., “Market Oriented Technology Managament, Innovating for Profit in Entrepreneuiral Times,” Springer-Verlag, 2001. - Burgelman, R.A., Maidique,M.A., Wheelwright,S.C., “Strategic Management of Technology & Innovation” Second Edition, Irwin, U.S.A., 1996. - Betz, Frederick, (Çeviri: Pınar Güran)“Teknolojik Yenilik Yönetimi”, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 339. - Tidd, Joe, John Bessant (Çeviri: Halit Keskin), “Yenilik Yönetimi – Teknolojik, Pazar ve Organizasyonel Değişimi Bütünleştirmek”, Efil Yayınevi, 2010


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 1 3
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek