GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015522017 Reklamcılık Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste, reklamcılık üzerinde kariyer yapmak isteyen kişiler için, reklamcılık yönetimi, karar verme ve kontrol süreci ve buna ilişkin uygulamadan örnekler verilecektir.


Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU


1 Reklam fonksiyonuna yönelik anlayış ve bilgi sahibi olabilmek
2 Takım oluşturma ve iletişim becerilerini geliştirmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders reklamcılığa yönelik temel kavramlara yönelik bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda dersin temel başlıklarını şunlardır: Reklam Ve Reklamcılık Kavramları, Reklam Amaçlarının Oluşturulması, Mesaj Stratejileri ve Taktikleri, Medya Strateji Ve Taktikleri, Reklam Araçları ve Analizi ve Çevresel Faktörler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Reklamcılık Yönetimi Dersine Giriş
2 Reklam ve Reklamcılık Kavramı
3 Reklamcılık Endüstrisi
4 Reklamcılığın Hedefleri
5 Reklamcılık Planlaması ve Bütçelemesi
6 Reklam Kampanyası Yönetimi
7 Reklamcılık Dizaynı
8 Ara sınav
9 Reklamcılıkta Bölümleme ve Konumlandırma
10 Medya Stratejileri ve Taktikleri
11 Reklamcılıkta Medya Seçimi
12 Teknoloji ve Reklamcılık
13 Reklamcılıkta Etik
14 Dönem Ödevi Sunumları
15 Dönem Ödevi Sunumları
16 Final Sınavı

- Batra R., Myers J. and Aaker D. (1996), Advertising Management, Prentice Hall - Clow, Kenneth E. and Baack, Donald E. (2008), Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications, Prentice Hall


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 1 1
ÖÇ 2 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek