GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015542017 Sosyal Medya Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı sosyal medyanın fonksiyonlarını ve pazarlama stratejisi içindeki rolünü anlamak, sosyal medyadaki gelişmeleri pazarlama yönetimi ışığında analiz etmektir.


Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY


1 Sosyal medya çevresi ve kapsamını anlamak
2 Sosyal medya uygulamalarının pazarlamadaki önemini ortaya koyabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında sosyal medya uygulamalarının pazarlama karması ile etkileşimli ilişkisi üzerinde durulacak, sosyal medya yönetimi unsurları ve etkin sosyal medya yönetiminin nasıl olması gerektiği incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sosyal Medya Uygulamalarına Giriş
2 Sosyal Medya Uygulamalarına İlişkin Olumlu ve Olumsuz Vaka Çalışmaları Takdimi
3 Sosyal Medyada Yerel ve Küresel Trendler
4 Sosyal Medya ve Pazarlama Uygulamaları
5 Gelişmiş Sosyal Medya Kanalları ve Pazarlama Uygulamalarında Kullanımı
6 Gelişmekte Olan Sosyal Medya Kanalları ve Pazarlama Uygulamalarında Kullanımı
7 B2B Pazarlama ve Sosyal Medya Uygulamaları
8 Ara Sınav
9 KOBİler için Sosyal Medya Uygulamaları
10 Sosyal Medya Uygulamaları Etkinliği Değerlendirilmesi
11 Sosyal Medya Uygulamaları ve Halkla İlişkiler
12 Kriz Yönetimi ve Sosyal Medya Uygulamaları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Final Sınavı

Ebru Özgen, Tolga Kara. (2012). Sosyal Medya – Akademi. Beta Yayıncılık Salih Seçkin Sevinç. (2012). Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya. Optimist Yayın Dağıtım Erkan Akar. (2012). Sosyal Medya Pazarlaması - Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri. Efil Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 1
ÖÇ 2 5 4 5 3 4 4 3 2 5 4 4 4 4 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek