GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015562017 Pazarlamada Eleştirel Yaklaşımlar Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste ana akım pazarlama perspektifine eleştirel yaklaşımların öğrenciye kavratılması amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU


1 Hakim pazarlama anlayışının aksayan yönlerini anlamak
2 Pazarlama uygulamalarına dair eleştirel bir perspektif kazanmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste klasik pazarlamanın beraberinde getirdiği problemler, pazarlamanın çevresel konularla olan ilişkisi, tüketim toplumu ve öteki tüketiciler eleştirel teori ve feminist perspektif bağlamında ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klasik Pazarlama Anlayışı ve Getirdiği Sorunlara Genel Bakış
2 Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
3 Pazarlama-Çevre İlişkisi
4 Yeşil Pazarlama Uygulamalarına İlişkin Sorunlar
5 Pazarlamada Etik Sorunlar
6 Dönüştürücü Tüketici Araştırmaları (TCR)
7 Klasik Pazarlamada “Öteki”nin Konumu
8 Ara Sınav
9 Frankfurt Okulu
10 Tüketim Toplumu
11 Popüler Kültür-Tüketim İlişkisi
12 Feminist Perspektif
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Final Sınavları

Rethinking Marketing: Towards Critical Marketing Accountings (2013) , Edited by:Douglas Brownlie,Mike Saren,Robin Wensley ve Richard Whittington, Sage. - Frankfurt Okulu (2015), Ed: H. Emre Bağcei DoğuBatı Yayınları - Baudrillard, Jean (1997): Tüketim Toplumu,(çev. Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1
ÖÇ 2 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek