GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015582017 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Pazarlama Stratejileri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Pazarlama, Marka, Satış ve Kurumsal İletişim Yönetimi konularındaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişileri hedeflemektedir.


Dr. Öğr. Üyesi A. Erhan ZALLUHOĞLU


1 Ürün Yaşam Eğrisi sürecine farklı bakış açıları sunmak
2 Ürün Yaşam eğrisi sürecini yönetebilme
3 Pazarlama Stratejilerini uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yoğun ticari rekabet sonucu ön plana çıkan, modern yönetim, stratejik pazarlama, marka stratejileri, markaya aidiyet gibi kavramların ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirildiği akademik yaklaşımlı bilgi aktarımlarını ve aktarılan bilgilerin yaşanmış uluslararası şirket vaka analizleri ile pekiştirilmesini içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Strateji Kavramı ve Stratejik Yönetim
2 Stratejik Pazarlama
3 Ürün Yaşam Eğrisi Süreci
4 Ürün Yaşam Eğrisi ve Uygulanması Gereken Stratejiler
5 Stratejik Pazarlama Yönetimi Süreci
6 Stratejik Pazarlama Planlaması
7 Büyüyen Pazarlarda Pazarlama Stratejileri
8 Arasınav
9 Olgunlaşmış Pazarlarda Pazarlama Stratejileri
10 Gerileyen Pazarlar ve Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri
11 Pazar Konumuna Göre Pazarlama Stratejileri
12 Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması
13 Stratejik Kontrol ve Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final

• Torlak, Ö.; Altunışık. R; Pazarlama Stratejileri; Beta Basım Yayım, İstanbul, 2009 Cravens, W. D.; Piercy, F. N.; Strategic Marketing; McGraw-Hill Education, New York, 2006


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 2 3 1 3 3
ÖÇ 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 3 1 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek