GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015602017 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Tedarik ve Değer Zinciri Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerinin ve tedarik zinciri süreçlerinin açıklanması Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Tedarik zinciri ve değer kavramlarının tartışılması


Dr. Öğr. Üyesi A. Erhan Zalluhoğlu


1 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Tedarik zinciri yönetiminin temel kavramlarını açıklayabilmek
2 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde değer kavramını açıklayabilmek
3 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Tedarik zinciri yönetimi ve değer ilişkisini açıklayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


yok


Bu derste Ürün Yaşam Eğrisi Yönetimi süreçlerinde tedarik zinciri yönetimi ve değer zinciri ilişkisi incelenecektir. Ürün Yaşam Eğrisi Yönetimi süreçlerinde bu iki olgunun başarılı bir şekilde sürdürülebilirliği tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetimi Kavramı
2 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminin Aşamaları
3 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminin Başarı Faktörleri
4 Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
5 Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi
6 Değer Zinciri Yönetimi Kavramı ve önemi
7 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Tedarik ve Değer Zinciri ilişkisi
8 Ara Sınav
9 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejilerinin Oluşturulması
10 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejilerinin Oluşturulması
11 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Değer Zinciri Yönetimi Stratejilerinin Oluşturulması
12 Ürün Yaşam Eğrisi Yönetiminde Değer Zinciri Yönetimi Stratejilerinin Oluşturulması
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

• Torlak, Ö.; Altunışık. R; Pazarlama Stratejileri; Beta Basım Yayım, İstanbul, 2009 • Cravens, W. D.; Piercy, F. N.; Strategic Marketing; McGraw-Hill Education, New York, 2006Bozarth, C.C. and Handfield, R. B., Introduction to Operations and Supply Chain Management, Prentice Hall, 2006. • Bowersox, D.J., Closs, D.J. and Cooper, M.B., Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill, 2012. • Sunil Chopra ve Peter Meindl (2007) , Supply Chain Management:3/e, Prentice Hall.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 6 78
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek