GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204055552019 Pazarlamada Güncel Konular Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilere pazarlamada ortaya çıkan yeni yaklaşımları ve bu yaklaşımların yönelik işletmelerin uygulamalarını değerlendirmektir. Günümüzde pazarlamacıları çevreleyen dinamik çevreyi yansıtmak ve stratejik pazarlama kararlarının alınmasında teknolojinin etkisini değerlendirmek de dersin amaçları arasındadır.


Dr. Öğr. Üyesi Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN


1 İşletmelerin dinamik çevredeki stratejik karar alma süreçlerini kavrayabilmek
2 Ortaya çıkan yeni yaklaşımları teknoloji ile ilişkilendirerek anlayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, pazarlamadaki yeni kavram ve gelişmelere yönelik bir bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir. Mevcut gelişmelerin tartışılması ve iş yaşamındaki uygulamalarının incelenmesi de dersin temel noktalarını oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlamada Güncel Konular Dersine Giriş
2 Globalleşme, Global Pazarlama ve Lokalizasyon
3 Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
4 Gerilla Pazarlama ve Buzz Pazarlama
5 Hizmet Pazarlaması
6 Deneyimsel Pazarlama
7 Duygusal Pazarlama
8 Ara Sınav
9 Dijital Çağda Pazarlama
10 E-İşletme ve E-Pazarlama
11 Sosyal Medya ve Pazarlama
12 Yeşil Pazarlama
13 Pazarlamada Etik ve Sosyal Sorumluluk
14 Dönem Ödevi Sunumları
15 Dönem Ödevi Sunumları
16 Final Sınavları

- Kotler, Philip; Armstrong Gary, (2012), Principles of Marketing: Global Edition, 14thEdition. -Baker, Michael and Hart, Susan. (2008), The Marketing Book, 6th Edition, USA: Elsevier Publishing - Pazarlama 3.0 (2011), Philip Kotler; Çeviren: Kıvanç Dündar,Optimist Yayınları; İstanbul, - Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, (2009),Yavuz Odabaşı,Sistem Yayıncılık; İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 1 6 6
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek