GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015152019 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Günümüzde iletişim çabalarının bütünleştirilmesi ve senkronize olması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. Bu ders ile pazarlama iletişimi konuları irdelenmektedir. Bu süreçte ölçümlenebilir amaçlar ortaya koymanın önemi ve yöntemleri açıklanmaktadır


Dr. Öğr. Üyesi Elif Ü. ERTEN


1 Pazarlama iletişimi çevresini analiz etmek
2 Pazarlama iletişimi karmasını kullanarak bir organizasyonun pazarlarıyla nasıl iletişime geçtiğini açıklayabilmek
3 Reklamcılığın rollerini ve amaçlarını açıklayabilmek
4 İletişim stratejilerini değerlendirmek, ölçmek ve kontrol etmek için sistemler kurabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında öncelikle Pazarlama ve Pazarlama İletişimi, Pazarlama ve Pazarlama İletişiminin Tarihsel Gelişim Süreci ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Özellikleri ele alınacak olup, bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modelleri, ölçme Kavramı ve Pazarlama İletişiminde Ölçümlemenin Önemi, ölçümleme Teorilerinin Gelişimi, yeni Ölçümleme Yaklaşımlarını Ortaya Çıkaran Nedenler, yeni Teknolojilerin Ölçüm Kuralları Üzerindeki Etkisi ve Veri Tabanları, geleneksel Pazarlama İletişimi Ölçümleme Yöntemleri, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme süreci , Pazarlama ve Marka İletişimine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşümün Ölçümlenmesi Sürecinin Değerlendirilmesi konuları aktarılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bütünleşik Pazarlama İletişimine Giriş
2 İletişim ve İletişim Süreci
3 Bütünleşik Pazarlama İletişim Modelleri
4 Amaç Belirleme ve Tutundurma Programı için Bütçeleme
5 Reklam
6 Halkla İlişkiler
7 Satış Tutundurma
8 Ara Sınav
9 Kişisel Satış
10 Ürün, Fiyat ve Dağıtımın İletişim Yönünden Değerlendirilmesi
11 İnternet ve İnteraktif Medya
12 Bütünleşik Pazarlama İletişimini Ölçmek
13 Örnek Olay Çalışması
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

Yurdakul Başok, Nilay, Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Ölçümleme Süreci, , Nobel Yayınları Ankara 2006. Kadıbeşegil, Salim, Halkla İlişkilere Nereden Başlamalı?, Mediacat Yayınları, 2001 Demir, Filiz Otay, “Halkla İlişkilerde Ölçümleme ve Değerlendirme”,vYayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. Gürgen, Haluk, Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları, A.Ü. Yayınları, Eskişehir, 2000. Peltekoğlu, Filiz Balta, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım Dağıtım, İstanbul, 1998. Pritchitt, Jimm, Halkla İlişkilerde Değerleme: Profesyonel Sorumluluk , Altın Kitap sayı:11, Rota Yayınları 1998. Halkla İlişkiler Araştırmaları, Altın Kitap Sayı, 10, Rota Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Proje Hazırlama 1 60 60
Proje Sunma 1 1 1
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 165

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 3 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek