GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015032020 Pazarlama Yonetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste pazarlama yöneticilerinin ve üst düzey yöneticilerin işletme amaçlarına, işletme kaynaklarına, işletmenin çevresel faktörlerine, pazar ihtiyaçlarına ve fırsatlarına odaklanarak aldıkları kararların incelenmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, pazarlama yönetiminde sorunların nasıl analiz edildiğini de içermektedir.


Prof. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu


1 Pazarlama karması elemanları anlayıp, bunları entegre olarak göz önünde bulundurarak karar alabilmek
2 Pazarda pazarlamacıların karşısına çıkan belli başlı güçleri kavramsal olarak anlamak
3 Pazarlama planının oluşturulmasında adım adım ilerleyen sürece hâkim olmak ve ürünün gelecekte başarıyla konumlanmasını sağlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders, rekabet stratejileri, ürün stratejileri, hizmet endüstrisi, fiyat stratejileri, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi ve küresel pazarlar gibi konuları içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Marka Değeri Yaratma
2 Marka Konumlaması
3 Rekabetle Başa Çıkma
4 Ürün Stratejisi
5 Hizmet Tasarımı ve Yönetimi
6 Fiyatlama Stratejileri ve Programları
7 Değer Ağları ve Pazarlama Kanallaru Tasarımı ve Yönetimi
8 Ara sınav
9 Perakendecilik, Toptancılık ve Pazar Lojistiği
10 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
11 Kişisel İletişim
12 Pazarlara Yeni Öneriler Sunmak
13 Küresel Pazarlar
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 FINAL

Kotler P, Keller K., “Marketing Management”, Prentice Hall, 2009 Solomon M. R., “Marketing: Real People-Real Choices”, Prentice Hall, 2007 Winer R. S., “Marketing Management”, Prentice Hall, 2000 Bagazzi R., Rosa J. A., “Marketing Management”, Prentice Hall, 1999


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek