GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015052020 Tüketici Davranışları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


• Tüketici davranışı kavramı ve teorilerine yönelik bir anlayış kazanmak • Tüketici davranışı kavramlarını tüketicilerin gerçek yaşamdaki durumlarına uygulamak • Tüketici bölümü, talebi ve pazar potansiyeline yönelik araştırma ve analiz yeteneklerini geliştirmek • Stratejik karar vermeyi geliştirmek için tüketici davranışı bilgisini değerlendirmek


PROF. DR. G. NAZAN GÜNAY


1 Mevcut durumlar altında davranışsal bakış açısı ışığında pazarlama faaliyetlerini analiz edebilmek
2 Pazarlama görevleri ve onların tüketici davranışlarıyla ilişkisini kapsayan temel fonksiyonları değerlendirmek
3 Firmaların karşılaştığı pazarlama ve tüketici davranışı sorunlarına yönelik farkındalık kazanmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici-pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları ve tüketici davranışları modelleri, tüketici davranış araştırması ve tüketicilik bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tüketici Davranışı Dersine Giriş
2 Tüketici Davranışı: İhtiyaç ve Güçlükleri Karşılamak
3 Tüketici Araştırma Süreci
4 Pazar Bölümlemesi ve Stratejik Hedefleme
5 Tüketici Motivasyon ve Kişiliği
6 Tüketici Algılaması ve Öğrenme
7 Tüketici Tutumunun Şekillenmesi ve Değiştirilmesi
8 Ara Sınav
9 İletişim ve Tüketici Davranışı
10 Sosyal ve Kültürel Çerçevede Tüketiciler
11 Tüketici Karar Verme Süreci
12 Kültürlerarası ve Global Tüketici Davranışı
13 Alt Kültürler ve Tüketici Davranışı
14 Yeniliklerin Yayılması
15 Tüketici Sosyal Sorumluluğu ve Yeşil Pazarlama
16 Final Sınavı

- Solomon M., Banossy G., Asegaard S., Consumer Behaviour:A Europen Perspective, Prentice Hall - Schiffman, Leon G and Kanuk, Leslie Lazar, Consumer Behavior,7. Edition, Prentice Hall - Mowen, John C. and Minor, Michael, Consumer Behavior, 5. Edition, Prentice Hall


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 4 80
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek