GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015072020 Satış Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin küresel pazardaki satış yönetimi ve kişisel satış konusundaki temel ve önemli kuralları ve kavramları öğrenmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. İpek Kazançoğlu


1 Satışların işletmenin dinamik mikro/makro çevresindeki rolüne yönelik öğrencilerde farkındalık geliştirmek ve öğrencilere bilgi kazandırmak
2 Teknolojinin küresel dünyada farklı kültürler arasında yapılan satışları nasıl değiştirdiğine yönelik öğrencilerde bir bakış açısı geliştirmek
3 Satış yöneticilerinin karşılaştığı yönetimsel ve etik sorunları belirlemek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında satış süreci ve satış yönetimi odağında profesyonel satış faaliyetlerini, satış bölgelerini oluşturmayı, potansiyel ve tahmini satışları ve satış kotalarını incelemektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlamada Satışın Rolü ve Gelişimi
2 Satış Stratejileri
3 Tüketici Satın Alma Davranışı
4 Örgütsel Satın Alma Davranışı
5 Satışa Yönelik Düzenlemeler
6 Satış Teknikleri: Satış Sorumlulukları ve Hazırlıkları
7 Kişisel Satış Becerileri
8 Ara sınav
9 Satış Yönetimi: İşe Alma ve Seçim
10 Motivasyon
11 Eğitim
12 Satış Gücünün Örgütlenmesi ve Tazminat
13 Satış Tahminleme
14 Satış Bütçesi
15 Satış Performansının Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

David Jobber, Geoff Lancaster, Selling and Sales Management, 8th Edition, Prentice Hall, 2010.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Toplam İş Yükü (saat) 167

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek