GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015162020 Küresel Pazarlama Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


- Global pazarlama yönetimine ilişkin konuları incelemek - Mevcut global pazarlama gelişmelerini analiz etmek - Hem firmaların hem de hükümetleri de içine alan uluslararası pazar dinamiklerini incelemek


Doç. Dr. Keti Ventura


1 Uluslararası pazarlama karması elemanlarını analiz edebilme
2 Global pazarlama stratejilerini oluşturan finansal, yasal, sosyal ve politik güçlerin rolünü açıklayabilme
3 İthalat-ihracat işlemlerinin yöntemlerini, prosedürlerini açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders ulusal ve uluslararası pazarlama arasındaki farklılıkların tespitini, uluslararası ticaretin ulusal ekonomi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini, uluslararası pazarlamayı ve Türkiye’yi etkileyen çevresel faktörlerin ayrıntılı analizinin yapılmasını hedeflemektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Küresel Pazarlamaya Giriş
2 Global Pazarlama Çevresi
3 Global Pazarlama Çevresi
4 Global Pazarlama Çevresi
5 Uluslararası Pazarlara Giriş Süreci
6 Ürün Uyarlama ve Ürün Yönetimi
7 İhracat Fiyatı Stratejileri
8 Ara sınav
9 Uluslararası ve Global Pazarlama İletişimi
10 Uluslararası Dağıtım Kanalları
11 Türkiye-AB İlişkileri
12 Türkiye-AB İlişkileri
13 Dönem Ödevi Sunum
14 Dönem Ödevi Sunum
15 Dönem Ödevi Sunum
16 Final Sınavı

Global Marketing, 3rd Ed.,Warren J. Keeganand Mark C. Green, PrenticeHall, (2011) Onkvisit, S.,Shaw J. J., International Marketing Analysis andStrategy, PrenticeHall, (1992) Kozlu, C., Uluslararası Pazarlama, Türkiye İş Bankası Yayınları, (2000) Albaum, Gerald EdwinDuerr, International Marketing andExport Management 6/E, PrenticeHall Hollensen, SvendSvendHollensen Global Marketing: A Decision-OrientedApproach, 4/E, PrenticeHall, (2010) Alparslan Özmen, Necdet Timur (Editörler), Stratejik Küresel Pazarlama, 2. Baskı, Efil Yayın, 2013


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
Okuma 13 4 52
Toplam İş Yükü (saat) 171

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek