GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204015182020 Stratejik Marka Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, marka, markalama ve marka değeri kavramlarına ilişkin anlayış yaratmak, uygun marka mesaj ve medya stratejileri geliştirecek ve ilgili araçları tanımlayıp marka performansını değerlendirebilecek düzeyde bilgi oluşturmaktır. Ayrıca pazarlama iletişiminin tüm diğer marka mesajları ile bütünleştirilmesi gereken interaktif bir süreç olduğuna ilişkin anlayış yaratmak da hedeflenmektedir


DOÇ. DR. AYKAN CANDEMİR


1 Marka, markalama ve marka değeri kavramları tanımlayabilmek
2 Stratejik marka ve medya stratejilerini belirleyebilme
3 Marka mesajlarını geliştirme ve değerlendirebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Marka, markalama ve marka değeri kavramları, Marka mesajları ve medya stratejileri geliştirme, Stratejik marka yönetimi süreci, uygun araçları tanımlama, marka performansını değerlendirme konuları işlenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Marka Kavramı
2 Marka Yönetimi
3 Müşteri Temelli Marka Değeri
4 Marka Konumlandırma ve Marka Değerleri
5 Marka Elemanları
6 Marka Değeri Geliştirmek için Pazarlama Programları Tasarlamak
7 Marka Değeri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
8 Ara Sınav
9 İkincil Marka Çağrışımları
10 Marka Değeri Ölçümü
11 Marka Değeri Kaynaklarının Ölçümü
12 Marka Değeri Çıktılarının Ölçümü
13 Marka Stratejilerinin Tasarlanması ve Yürütülmesi
14 Yeni Ürünlerin Markalanması ve Marka Genişleme Stratejileri
15 Proje Sunumları
16 Final Sınavı

• Strategic Brand Management, KevinLane Keller, Prentice-Hall, 2003 (2E) ISBN:0131105833 • Brand Management- A Theoretical and Practical Approach, 2003, Rik Riezebos, Pearson Education, PrenticeHall • Best Practice Cases in Branding, Kevin Keller, Prentice Hall • Building Strong Brands, David A. Aaker, The Free Press, 1996 • Building the Brand-Driven Business, Scott M. Davisand Michael Dunn, Jossey-Bass Publ., 2002. • Bu Topraklardan Dünya Markası çıkar mı? Güven Borça Mediacat Kitapları, Kapital Yayınevi İlgili kitaplar ve yayınlar tavsiye edilir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
Okuma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek