GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105072007 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


• Yönetim ve organizasyon alanındaki değişimleri ve gelişmeleri anlayabilmek • Sınıf katılımına dayalı bir ortamda güncel konular ve eğilimler hakkında bütünleyici bir yaklaşım geliştirebilmek


Doç. Dr. Nesrin Ada


1 Güncel konular ve eğilimler hakkında bütünleyici bir yaklaşım geliştirebilmek.
2 Güncel konular ve değişimler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek.


Yok


Yok


Bu derste güncel konular ve eğilimler hakkında bütünleyici bir yaklaşım geliştirebilmek ve konular arasındaki etkileşimi kavrayabilmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda sınıftaki öğrencilerin yoğun katılımının sağlandığı bir çalışma ortamı yaratılarak yönetim alanındaki güncel konular tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1. Değişim Yönetimi
2 2. Değişim Mühendisliği
3 3. İnovasyon Yönetimi
4 4. Etik ve Sosyal Sorumluluk
5 5. Şebeke Örgütler
6 6. Yeşil Yönetim
7 7. Güncel Liderlik Tarzları ve Kuramları
8 8. Ara Sınav
9 9. Örgütsel Sinizm
10 10. Örgütsel Vatandaşlık
11 11. Örgütsel İşlevsizlikler
12 12. Örgütsel Estetik
13 13. Güncel Yaklaşımlara Bütünsel Bir Bakış
14 14. Konuyla ilişkili sunumların sunumu ve tartışılması
15 15. Konuyla ilişkili sunumların sunumu ve tartışılması
16 16. Final Sınavı

Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 15 4 60
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 4 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
Ev Ödevi 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 4 5 5 4 3 2 3 2 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek