GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105152007 İş Hukuku Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı bireysel iş hukuku ve toplu iş hukukunun temel ilkeleri öğretilerek, öğrencilerin Türkiye’nin çalışma ilişkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu ders kapsamında, iş sözleşmesinin hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri ele alınarak, öğrencilerin işletmelerde işçi- işveren arasındaki çalışma ilişkilerine uygulanacak hukuk kurallarını öğrenmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.


DR.ÖĞR. ÜYESİ ESİN GÜRBÜZ GÜNGÖR


1 İş hukuku alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı temel bilgileri kullanabilmek ve işletmenin diğer alanlarında edinilen bilgilerle ilişkilendirebilmek.
2 İş hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimsemek ve adil bakış açısı kazanmak,
3 İşletmelerin çalışma ilişkileri konusundaki sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek,


Yok


Yok


Bu ders kapsamında iş hukukunun konusu, ilkeleri ve amacı, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukukunun konuları, iş sözleşmesi, çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt ana başlıkları altında incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1. İş hukukunun konusu, kaynakları, temel ilkeleri ve tarihi gelişimi, çalışma örgütleri
2 2. İş hukukunun temel kavramları (işçi, işveren, işveren vekili, çırak, stajyer, işyeri, işletme)
3 3. Bireysel iş hukuku: İş Kanunu’nun kapsamı, iş sözleşmesi ve türleri
4 4. İş sözleşmelerinin kurulması, işçinin ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, iş sağlığı ve güvenliği
5 5. İşin düzenlenmesi, çalışma süreleri, fazla çalışma ve dinlenme süreleri
6 6. İş sözleşmesinin sona ermesi ve bunun sonuçları, kıdem tazminatı
7 7. Toplu iş hukuku: İşçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları
8 8. Arasınav
9 9. İşçilerin sendikal hakları
10 10. Toplu iş sözleşmesinin yapılması, uygulama alanı ve sona ermesi
11 11. Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, arabuluculuk
12 12. Grev ve lokavt
13 13. Avrupa Birliği mevzuatında çalışma ilişkilerinin ve sosyal politikanın düzenlenmesi
14 14. İş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi örneklerinin incelenmesi
15 15. Uygulamadaki işçi ve işveren ilişkilerindeki sorunların incelenmesi
16 16. Final

- Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri - Demircioğlu/ Centel, İş Hukuku - İş Kanunu ve ilgili mevzuat - Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri - Avrupa Birliği mevzuatı - Yargıtay kararları - Çeşitli makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 6 2 12
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek