GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105222014 Yönetim Ekosistemi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Yönetim süreçlerine makro açıdan ve bütünsel bir yaklaşımla bakabilmeyi sağlamak


PROF.DR.JÜLİDE KESKEN


1 Yönetim süreçlerine makro açıdan ve bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşabilen, kuramlar arası etkileşimi yorumlayabilen öğrenciler yetiştirme


Yok


Yok


Bu ders kapsamında çevreye uyum (adaptasyon) ve değişim ile ilgili yaklaşımlar ve kuramlar detayları ile ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Adaptasyon (uyum) yaklaşımlarına giriş: Genel bir değerlendirme
2 Örgütsel Gruplaşma Yaklaşımı
3 Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
4 Örgütsel Strateji Yaklaşımı
5 Bilgi İşleme Yaklaşımı
6 Asil Vekil Kuramı
7 İşlem Maliyeti Yaklaşımı
8 Ara Sınav
9 Kurumlaşma Yaklaşımı
10 Kurumlaşma Yaklaşımı
11 Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı
12 Popülasyon Ekolojisi ve Kurumlaşma Yaklaşımları Arasındaki İlişki
13 Değişime Genel Bir Bakış
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

Selami Sargut, Şükrü Özen (Der.), Örgüt Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara İlgili makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Rapor Sunma 6 1 6
Seminer 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
Okuma 16 1 16
Toplam İş Yükü (saat) 186

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 3 5 5 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek