GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105162015 Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


• Sosyal güvenlik hukukunun temel ilkelerini öğretmek • Öğrencilerin çalışma ilişkileri ve sosyal güvenlik hakkında bilgi edinmelerini sağlamak • Sosyal güvenlik hükümleri ile tarafların hak ve yükümlülükleri ele alınarak, öğrencilerin işletmelerde işçi- işveren arasındaki çalışma ilişkilerine uygulanacak hukuk kurallarını öğrenmelerini sağlamak


YRD. DOÇ. DR. ESİN GÜRBÜZ GÜNGÖR


1 Sosyal güvenlik hukuku alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı temel bilgileri kullanabilmek ve işletmenin diğer alanlarında edinilen bilgilerle ilişkilendirebilmek.
2 Sosyal güvenlik hukuku alanında temel bilgileredinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimsemek ve adil bakış açısı kazanmak.
3 İşletmelerin çalışma ilişkileri konusundaki sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek.


Yok


Yok


Bu ders kapsamında sosyal güvenlik hukukunun konusu, ilkeleri ve amacı, sosyal sigorta türleri, iş sağlığı ve güvenliği konular ıincelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sosyal güvenlik hukukunun konusu
2 Sosyal güvenlik hukukunun tarihi gelişimi
3 Sosyal güvenlik hukukunun kaynakları
4 Sosyal güvenlik hukukunun temel kavramları
5 Sosyal sigorta türleri
6 Sosyal sigorta türleri
7 Sosyal sigorta türleri
8 Ara Sınav
9 İşçilerin sosyal güvenlik hakları
10 İşverenin sosyal sigorta yükümlülükleri ve sorumluluğu
11 İş sağlığı ve güvenliğinin korunması
12 İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası, işverenin sorumluluğu
13 Avrupa Birliği mevzuatında sosyal güvenlik ve sosyal politikanın düzenlenmesi
14 Uygulamadaki sosyal güvenlikle ilgili sorunların incelenmesi
15 Uygulamadaki sosyal güvenlikle ilgili sorunların incelenmesi
16

Demircioğlu/ Güzel: İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumluluğu Tuncay, Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Güvenlik Mevzuatı Avrupa Birliği Çalışma Örgütü Sözleşmeleri Avrupa Konseyi Sosyal Şartı Avrupa Birliği’nin sosyal güvenlik mevzuatı Yargıtay kararları Çeşitli makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek