GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105062015 Performans Yönetimi Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


• Performans yönetimi ile ilgili temel kavramlara odaklanmak Farklı performans yönetim sistemlerini ve bunlar arasındaki farklılıkları anlamak


Doç.Dr. Burak ÇAPRAZ


1 Performans yönetim sistemlerinin önemini ve uygulamalarını anlayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında; performans tanımı, performans değerlendirmede kullanılan yetkinlikler, değerlendirme sisteminin tasarımı, ölçme süreci, ölçme aletlerinin tipleri, karşılaştırılması, oluşacak hatalar, değerlendiricilerin belirlenmesi, 360 derece geribildirim sistemi ve öneriler, değerlendirme sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, takım performansı konuları üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1. Hafta Performans Yönetimi ve Ödül Sistemleri
2 2. Hafta Performans Yönetim Süreci
3 3. Hafta Performans Yönetimi ve Stratejik Planlama
4 4. Hafta Performansın Tanımlanması ve Performans Ölçme Yaklaşımının Seçimi
5 5. Hafta Sonuçların ve Davranışların Ölçümü
6 6. Hafta Performansa İlişkin Bilginin Toplanması
7 7. Hafta Performans Yönetimi Sisteminin Uygulanması
8 Ara sınav
9 9. Hafta Performans Yönetimi Çalışan Geliştirme
10 10 Hafta Performans Yönetimi Becerileri
11 11. Hafta Ödül Sistemleri ve Yasal Süreçler
12 12. Hafta Takım Performansının Yönetimi
13 13. Hafta Eğitim ve Geliştirme
14 14. Hafta Ücret Yönetimi - sunumlar
15 15. Hafta Performans değerlendirme - sunumlar
16 Final

Herman Aguinis, 2009 Performance Management, Second Edition, Prentice Hall


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 6 60
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek