GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105142015 Yönetim Felsefesi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Örgütlerin yönetim felsefelerini anlamak ve analiz etmek Örgütlerin yönetsel düşüncelerinin temelini oluşturan misyon ve stratejilerini belirlemeye yönelik bir giriş yapmak


Prof. Dr. Jülide KESKEN


1 Örgüt yönetiminin temel konularını açıklayan yönetim felsefesi kavramlarını anlayabilmek
2 İşletme felsefesinin örgüt yönetimi ve işletme faaliyetleri üzerindeki etkisini kavrayabilmek
3 Bir bilim dalı olarak yönetim felsefesinin içeriği ve kapsamının anlaşılması


Yok


Yok


Bu ders kapsamında Örgüt Teorisi ve uygulamaları derinlemesine incelenerek örnek olaylar yardımı ile irdelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İdealler, inançlar, semboller, ilkeler,
2 Yönetsel kültür,
3 Sanayi Devrimi öncesi organizasyonlardaki yönetim yapısı,
4 Endüstriyel dönem organizasyonlardaki yönetim yapısı
5 Post-endüstriyel organizasyonlardaki yönetim yapısı,
6 Yönetsel dinamikler: Planlama
7 Yönetsel dinamikler: Örgütleme,
8 Yönetsel dinamikler: Koordine etme
9 Ara Sınav
10 Yönetsel dinamikler: Kontrol etme
11 Kurum Felsefesi
12 Stratejik Niyet
13 Küreselleşmenin yönetim anlayışına etkileri,
14 Yönetim anlayışındaki kültürel farklılıklar
15 Türkiye’deki baskın yönetim yapıları
16 Final Sınavı

KIRKEBY, Ole F. (2000), Management Philosophy: A Radical-Normative Perspective, Springer.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 14 2 28
Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
Okuma 16 1 16
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 3 5 5 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4
ÖÇ 2 5 4 3 5 4 3 3 2 4 3 5 4 3 3 4
ÖÇ 3 5 4 4 5 4 3 3 2 5 3 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek