GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105202015 Uluslararası Yönetim Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilere uluslararası işletmecilikle ilgili kavramları tanıtmak ve çokuluslu işletmelerin yönetimiyle ilgili çeşitli boyutları tartışarak global bir bakış açısı kazandırmak.1 Uluslararası ve çokuluslu işletmeleri ve bu işletmelerin kendilerine özgü sorunlarını daha iyi kavrayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisi.


Yok


Yok


Uluslararası yönetimle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, uluslararası hale gelme süreci, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, çokuluslu firmaların yönetimi, uluslararası planlama, uluslararası örgütleme, uluslararası işletmecilikte karar alma ve kontrol, uluslararası işletmecilikte politik risk ve müzakereler, uluslararası yönetimde insan kaynakları, uluslararası yönetime kültürel yaklaşımlar, uluslararası yönetimde motivasyon ve liderlik.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uluslararası yönetimle ilgili temel kavramlar ve tanımlar
2 Uluslararasılaşma süreci
3 Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri,
4 Çokuluslu firmaların yönetimi
5 Uluslararası planlama
6 Uluslararası örgütleme
7 Uluslararası işletmecilikte karar alma ve kontrol
8 Ara Sınav
9 Uluslararası işletmecilikte politik risk ve müzakereler,
10 Uluslararası yönetimde insan kaynakları
11 Uluslararası yönetime kültürel yaklaşımlar
12 Uluslararası yönetimde motivasyon ve liderlik.
13 : Ödev Sunumu
14 : Ödev Sunumu
15 : Ödev Sunumu
16 Final Sınavı

• Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik, Beta Yayınevi, 1999. • Hodgetts ve Luthans, International Management, Prentice Hall, 2001.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 16 1 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek