GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105232017 Küreselleşme, Üretim, Toplum Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders küreselleşme sürecinde gerçekleşen değişikliklerin ulusal, uluslararası boyutlarının örgütlere ve topluma olan etkilerini kavratmayı amaçlamaktadır.1 Küreselleşme kavramının, bu kavrama yaklaşımların öğrenilmesi ÖÇ2.ÖÇ3.
2 Uluslararası dinamiklerin ulusal üretim ve yönetim biçimlerine etkilerinin anlaşılması
3 Yönetim, Toplum ve üretim kavramlarının birbirleriyle olan yakın ilişkisine uluslararası bir perspektifle bakılması


Yok


YokHafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Küreselleşme Nedir?
2 Küreselleşme Tarihi ve Üretimdeki Değişimler
3 Küreselleşme, Post-Fordizm ve Yönetişim
4 Küreselleşme Kuramları I
5 Küreselleşme Kuramları II
6 Küreselleşme ve Toplum
7 Uluslararası İşletmecilik, Üretim ve Sanayi
8 ARASINAV
9 Uluslararası Örgütler ve Yeni Yönetişim
10 Küresel Piyasalar ve Ulusal Politika
11 Ulusal Sanayi ve Yerel Üretimin Uluslararası Piyasalar karşısındaki durumu
12 Türkiye İş piyasaları ve Küreselleşme
13 Bilgi Toplumu ve Teknoloji
14 Küreselleşme ve Kültürel Kimlik
15 Küreselleşme ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlik
16 FİNAL


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Laboratuvar 15 4 60
Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Okuma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 190

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 2 3 4 5 2 3 4 5 2 2 3 3 1 2
ÖÇ 2 4 5 3 2 4 5 2 3 1 2 3 4 5 4 2
ÖÇ 3 3 2 4 4 5 2 2 3 5 2 3 4 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek