GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105242017 Uluslararası Piyasalar, Örgütler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, öğrencilere iş ve emek piyasalarının işleyişini anlamada cinsiyet faktörünün önemini kavratmayı amaçlamaktadır.


Assoc. Prof. Dr. Nazli Ayse AYYILDIZ UNNU


1 İş ve emek piyasalarındaki hareketlerde cinsiyetin önemini anlama
2 Farklı düzeylerdeki örgütlerin cinsiyet ayrımcılığı mekanizmalarını kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste uluslararası iş ve emek piyasalarındaki insan gücünün cinsiyet kompozisyonları örgütsel temelde ele alınacaktır. Farklı sektörlerdeki ve bağlamlardaki örgütlerin işleyiş yapıları toplumsal cinsiyete duyarlı bir gözle incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Küresel Göstergeler
2 Küreselleşme ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlik
3 Emek Piyasalarında Cinsiyet Ayrımcılığı I
4 Emek Piyasalarında Cinsiyet Ayrımcılığı II
5 Türkiye’de eğitim ve istihdamın cinsiyete göre dağılımı
6 İş Performansı Ölçümlerinde Toplumsal Cinsiyetin Etkisi
7 Küreselleşen Dünyada Kadının Yönetimdeki Yeri
8 ARASINAV
9 Türkiye’de Yönetim ve Kadın
10 Uluslararası Örgütlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Giderme mekanizmaları
11 Çok uluslu şirketlerde cinsiyet eşitliği politikaları
12 İş yerinde ayrımcılığı önleme mekanizmaları
13 Enformal piyasalarda kadın emeği
14 Kadın Girişimciliği
15 Mikro kredi ve kadın istihdamı
16 FİNAL

-Nickel, Patricia Mooney, and Angela M. Eikenberry. "Beyond public vs. private: The transformative potential of democratic feminist management."Administrative Theory & Praxis 28.3 (2006): 359-380. -Reskin, B. F. (2001). Labor markets as queues: a structural approach to changing occupational sex composition. American Sociological Review, 52(2), 195-210. -Toksöz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları, -Öner, A. (tarihsiz) “Türkiye’de İş Yerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri”, Y. Tar (der.) Çalışma Hayatında Ayrımcılık, Kaos-GL, - David Held ve Anthony McGrew (Hazırlayanlar) - Küresel Dönüşümler , Büyük Küreselleşme Tartışması [ The Global Transformations Reader, Polity Press 2003], Phoenix yayınevi, Ağustos 2008 [Çeviri: Ali Rıza Güngen, Ali Serkan Mercan, Bülent Özçelik, Cemil Boyraz, Ender Sarıtekin, Eray Sarıot, Ezgi Sarıtaş, Mehmet Çelil Çelebi] - Öner, A. Beyaz Yakalı Eşcinseller İş Yerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri, İletişim Yayınları, 2015. - Nadir Suğur , Theo Nichols, Global İşletme, Yerel Emek Türkiye'de İşçiler ve Modern Fabrika, İletişim Yayınları, 2012. -Afşar, B. Ve Doğanalp, B. Kadın Girişimciliği, Nobel Yayınları, 2016. - Çolak , Ö.F., Yamaç, G., Hitit, B. Dünyada Kadın Eşitliği, Efil Yayıncılık, 2012


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 4 80
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 2 3 3 5 4 3
ÖÇ 2 4 2 4 5 5 3 4 2 2 2 1 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek