GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105262017 Örgütlerde Çeşitlilik Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin var olan örgüt yapılarındaki çeşitliliği ve tek bir örgüt yapısının olmadığını anlamasını sağlamaktır.1 Örgüt kültürünü yorumlayabilmek ve çeşitliliğin yönetim sürecinde etkili olan temel varsayımları tespit edebilmek
2 Küresel örgütlerde kültürel çeşitliliğin önemini tartışmak ve kavramak
3 Çeşitlilik yönetimine ilişkin bir vakayı tasarımlamak, araştırmak ve sunabilmek


Yok


Yok


Ders kapsamında örgüt kültürü ve çeşitlilik yönetimine ilişkin ana kavramlar, konular ve kuramlar ele alınacaktır. Bununla birlikte, kültürel çeşitlilik, işletme stratejileri ve yönetsel tarzlar da tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Çeşitliliğin boyutları
3 Irk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve kültür I
4 Irk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve kültür II
5 Değişen demografik faktörler ve örgüt kültürü
6 Örgüt kültüründe çeşitlilik
7 Hakim ve ideal çalışan özellikleri
8 ARASINAV
9 İşgücü trendleri
10 Örgütsel yapı ve sistemler; Politika ve Uygulamalar I
11 Örgütsel yapı ve sistemler; Politika ve Uygulamalar II
12 Örgütsel çeşitlilik
13 Örgütlerde kültürel çeşitliliğe ilişkin stratejiler
14 Çok kültürlülük ve Küresel Örgütler
15 Uluslararası Yönetimde Çeşitlilik
16 FİNAL

Harvey, Carol and Allard, June M., Understanding and Managing Diversity, Readings, Cases and Exercises, Pearson India, 2015. Cox, T., Jr., Creating the Multicultural Organization, Jossey-Bass, 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 4 80
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 2 4 3 4 4 3 5 1 2 2 3 2 5 4 3
ÖÇ 2 4 2 4 5 5 5 4 2 2 2 1 4 2 2 2
ÖÇ 3 3 4 2 1 1 3 2 4 2 3 4 5 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek