GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105302017 Değişen Yönetim Rolleri: Liderlik, Koçluk ve Mentorluk Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


• Geçmiştengünümüze değişen yönetim rollerini ve bu dönüşümün arka planını irdelemek • Liderlik, koçluk ve mentorluk kavramlarını ve aralarındaki farklılıkları anlamak • Liderlik, koçluk ve mentorluk uygulamalarını ve süreçlerin doğasını tartışmak


DOÇ. DR. NAZLI AYŞE AYYILDIZ ÜNNÜ


1 Liderlik, koçluk ve mentorluk kavramlarını, aralarındaki farklılıkları ve değişen söz konusu yönetim rolleri arasındaki etkileşimi kavrayabilmek


Yok


Yok


Bu derste değişen yönetim rolleri kapsamında değerlendirilebilecek liderlik, koçluk ve mentorluk kavramları derinlemesine tartışılacaktır. Bu tartışmaya temel teşkil etmek üzere liderlik ve yöneticilik arasındaki farklılıklar, liderlik teorilerinde yaşanan dönüşümler ve olumlu / olumsuz liderlik tarzları anlatılacaktır. İlerleyen haftalarda ise koçluk ve mentorluk süreci ve süreçteki temel adımlar uygulamalar ile irdelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Liderlik, Yöneticilik, Koçluk ve Mentorluk Kavramları ve Aralarındaki Farklılıklar Üzerine Tartışma I
2 Liderlik, Yöneticilik, Koçluk ve Mentorluk Kavramları ve Aralarındaki Farklılıklar Üzerine Tartışma II
3 Liderlik Teorileri ve Yaklaşımlarında Yaşanan Dönüşümler
4 Olumlu ve Olumsuz Liderlik Tarzları
5 Koçluk Süreci: (Kimya Görüşmesi- İlişkiyi Başlatma ve Sürdürme-Koç ve Danışan Özellikleri ve Beklentileri)
6 Koçluk Süreci: Hedef Belirleme, Durum ve Koşullar Üzerinde Mutabakat, 3. Düzey Dinleme)
7 Vize Sınavı
8 Koçluk Süreci: Engellerle mücadele etmek, Yaratıcı düşünceyi teşvik etmek ve ne Yapılacağına Karar Vermek)
9 Koçluk Süreci: Faaliyete Geçme, Destek, etki ve öğrenmeye ilişkin daha geniş bağlantılar sağlama ve ilişkiyi sonlandırma
10 Kurumsal Koçluk Türleri, Uygulamaları ve Koşulları
11 Mentorluk Süreci: Ön Teşhis ve Teşhis
12 Koçluk ve Mentorluk Sürecinde Yararlanılan Teknikler I
13 Koçluk ve Mentorluk Sürecinde Yararlanılan Teknikler II
14 Konuyla ilişkili sunumların sunumu ve tartışılması
15 Konuyla ilişkili sunumların sunumu ve tartışılması
16 Final Sınavı

- ADAMS, J.D., (1984); (Eds),TransformingWork: A Collection of OrganizationalTransformationReadings, Miles RiverPress, Alexandria, VA. - AVOLIO, B. J., GARDNER, W.L., WALUMBWA F. O., LUTHANS F., & MAY D. R. (2004). UnlockingThe Mask: A Look At TheProcessByWhichAuthenticLeadersImpactFollowerAttitudesAndBehaviors. LeadershipQuarterly, 15, 801-823. - AVOLIO, B. J., & GARDNER, W. L. (2005). AuthenticLeadership Development: GettingToTheRoot Of Positive Forms of Leadership. LeadershipQuarterly, 16, 315-338. - BOTHWELL, L., (1983); The Art of Leadership, EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall. - COLLINS, J., PORRAS, J., (1997); BuilttoLast: SuccessfulHabits of VisionaryCompanies, New York, NY: Harper Business. - CAREY, M. R. (1992) Transformationalleadershipandthefundamentaloptionfor self-transcendence. LeadershipQuarterly, 3, 217-236 ve Bass, B.M. (1997) Doesthetransactional/transformationalleadershiptranscendorganizationalandnationalboundaries? - DEHLER, G. E., WELSH, M. A., (1994); “Spirituality and Organizational Transformation: Implications for the New Management Paradigm”, Journal of Managerial Psychology, 9(6): 17-26. - DEPREE, M., (1992); Leadership Jazz, Toronto: Dell Publishing. - DUGNAN, P. A., & BHINDI N. (1997). Authenticity In Leadership: An Emerging Perspective. Journal of Educational Administration, 35, 195-209. - ERICKSON, R. J. (1994). Our Society, Our Selves: Becoming Authentic In an Inauthentic World. Advanced Development, 6, 27–39. - ERICKSON, R. J. (1995). The Importance of Authenticity for Self and Society. Symbolic Interaction, 18, 121–144. - GARDNER, W., & SCHERMERHORN, J. (2004). Unleashing Individual Potential: Performance Gains Through Positive Organizational Behavior and Authentic Leadership. Organizational Dynamics, 33, 270-81 - LUTHANS, F., & YOUSSEF C. M. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage. Organizational Dynamics, 33, 143–160. - NAYLOR, T.H, WILLIMON, W.H, OSTERBERG. R., (1996); “TheSearchforMeaning in theWorkplace”, AbingtonPress, Nashville, TN. - PORRAS, J.I., SILVERS, R.C., (1991); "Organization Development andTransformation", in Rosenzweig, M.R., Porter, L.W. (Eds), AnnualReview of Psychology, AnnualReviewsInc., Palo Alto, CA, Vol. 42 s.51-78.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 4 80
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek