GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105052018 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Örgütlerde insan kaynakları fonksiyonunun nasıl işlediğinin anlaşılması İnsan kaynakları yöneticilerinin örgüt içindeki yerinin, öneminin ve diğer birimlerle ilişkisinin anlaşılması


Prof. Dr. Jülide Kesken


1 İnsan kaynakları yönetimindeki konuları açıklayan temel kavramları açıklayabilmek.
2 Bir bilim dalı olarak insan kaynakları yönetimin içeriği ve kapsamının anlaşılması.


Yok


Yok


Bu ders ile yönetim konuları içerisinde popülerliğini koruyan İnsan Kaynakları geniş bir bakış açısı ile incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Küresel yönetim anlayışı
2 İnsan kaynakları politikası ve felsefesi
3 İnsan kaynakları planlaması
4 Aday toplama ve işe alma uygulamaları
5 Eğitim ve oryantasyon
6 Performans yönetimi
7 Kariyer yönetimi
8 Ara Sınav
9 Performans bazlı ücretleme
10 Stratejik insan kaynakları yönetimi
11 İnsan Kaynakları Metrikleri
12 İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketlerinin İşleyişi
13 İnsan Kaynaklarının Geleceği
14 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Şirket Örnekleri
15 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Şirket Örnekleri
16 Final Sınavı

Mondy R. W., Noe R. M., Premeaux S.R., (2002), “Human Resource Management”, Eighth Edition, Prentice Hall.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Rapor Hazırlama 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 3 5 5 2 3 2 4 3 5 4 3 3 4
ÖÇ 2 5 5 3 5 5 2 3 2 4 3 3 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek