GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105122019 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Eğitimde bilimsel araştırma yöntemlerinin temel kavram ve bilgilerini öğretmek ve bir bilimsel araştırmayı planlayıp uygulayabilme becerisi kazandırmak


Doç. Dr. Burcu ŞENTÜRK


1 Bilimsel eğitimsel araştırmalardaki temel kavramlarla ilgili bilgi sahibi olma
2 Bilimsel araştırma yaklaşımları arasındaki felsefi ve metodolojik farklılıklarla ilgili bilgi edinme
3 Bilimsel çalışmanın planlanması, uygulanması, sonuçlarının çıkartılması ve yorumlanması hakkında bilgi sahibi olma

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Bilimsel araştırma yaklaşımları arasındaki felsefi ve metodolojik farklılıkların kavranması. Bu çerçevede, bilimsel çalışmanın planlanması, uygulanması, sonuçlarının çıkartılması ve yorumlanması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve Ders Tanıtımı
2 Nitel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Dizaynı
3 Nitel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Dizaynı
4 Nitel Veri Toplama Teknikleri
5 Nitel Veri Toplama Teknikleri
6 Eleştirel Söylem Analizi ve İçerik Analizi
7 Feminist Yöntem
8 Sınav Haftası
9 Sunumlar
10 Niteliksel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik
11 Veri İşleme ve Bilgisayar Tabanlı Analiz
12 Veri İşleme ve Bilgisayar Tabanlı Analiz
13 Veri İşleme ve Bilgisayar Tabanlı Analiz
14 Bilimsel Yazım ve Etik
15 Sunumlar

 Kümbetoğlu, B. (2015). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları: İstanbul, 4. Basım.  Creswell, J.W (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni  Neuman, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Yayınodası Toplumbilim Dizisi: İstanbul  Punch,K.F (2014). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi: Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 15 3 45
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 2 3 6
Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24
Okuma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 4 5 5 4 3 3 5 5 4 5 2 3 4 4
ÖÇ 2 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5
ÖÇ 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 2 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek