GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105172019 Yönetimde Eleştirel Yaklaşımlar Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste ana akım yönetim ve örgüt perspektifine eleştirel yaklaşımların öğrenciye kavratılması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Burak ÇAPRAZ


1 Hakim yönetim anlayışının aksayan yönlerini anlamak
2 Yönetim ve örgütlenme uygulamalarına dair eleştirel bir perspektif kazanmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste ana akım yönetim ve örgüt bakış açısının beraberinde getirdiği problemler irdelenerek, ana akım kuramların alan dışına ittiği ya da eleştirel bakış açısıyla yaklaşmadığı konular ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Eleştirel Kurama Giriş: Neden Eleştirel Yönetim Kuramı?
3 Eleştirel Kuramın Felsefi Kökenleri: Frankfurt Okulu
4 Postmodernizm ve Yönetim Çalışmaları
5 Foucault ve Eleştirel Yönetim Çalışmaları
6 Yönetim Çalışmalarında Psikanalitik Yaklaşım: Freud, Lacan ve Zizek
7 İdeoloji ve Yönetim
8 Ara Sınav
9 Eleştirel Yönetim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri
10 Eleştirel Yönetim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri
11 Feminist Yaklaşımlar ve Cinsiyet Konuları
12 Sürdürülebilirlik ve Çevre Konuları
13 Geleceği Düşünmek: Teknoloji, Toplumsal Değişim ve Yönetim Sistemlerinin Geleceği
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Final Sınavı

 S. Dyer, Humphries, M., Fitzgibbons, D., and Hurd, F. Understanding Management Critically, 1st ed., London: SAGE, 2014, p. 320.  J. W. Cox, LeTrent-Jones, T. G., Voronov, M., and Weir, D., Critical management studies at work. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.  M. Alvesson, Bridgman, T., and Willmott, H., The Oxford Handbook of Critical Management Studies. Oxford University Press, 2009.  M. Kelemen and Rumens, N., An introduction to critical management research. London: Sage, 2008.  C. Grey and Willmott, H., Critical Management Studies: A Reader. Oxford: Oxford University Press, 2005.  Alvesson, M., & Deetz, S. (2000). Doing critical management research. London ; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.  Alvesson, M., & Willmott, H. (2003). Studying management critically. London ; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 1
ÖÇ 2 4 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek