GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105012020 Örgütsel Davranış Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


• Öğrencilere nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve dayandığı felsefi yapı hakkında bilgi vermek • Araştırma ihtiyaçlarını farklı perspektiflerden değerlendirebilme yeteneğini geliştirme (pozitivizm, yorumsamacılık vb) • Araştırma problemini tanımlayabilme ve varsayımsal-tümdengelimsel yönteme dayalı olarak hipotez geliştirme, veri toplama ve analizini gerçekleştirme yeteneğini geliştirme • Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını kavrayabilme.


Doç. Dr. Burcu Şentürk


1 Sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve dayandığı felsefi yapı hakkında bilgi verebilmek
2 Araştırma problemini tanımlayabilmek ve araştırılan değişkenlere ilişkin teorik çerçeve geliştirebilmek
3 Varsayımsal-tümdengelimsel yönteme dayalı olarak hipotez geliştirmek, veri toplayabilmek, analiz edebilmek ve yorumlayabilmek


Lisans düzeyinde İstatistik I ve II derslerinin daha önceden alınmış olunması tavsiye edilir.


Yok


Bu dersin amacı öğrencilere sosyal bilimlerde kullanılan nitel araştırma yöntemleri hakkında farkındalık sağlamak ve nicel araştırma yöntemlerini öğretmektir. Giriş konularından sonra varsayımsal - tümdengelimsel yönteme dayalı olarak hipotez geliştirme, veri toplama, veri analizi ve yorumu konuları işlenecektir. Ayrıca araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak amaçlanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilim Felsefesine Giriş
2 Pozitivizm ve Pozitivist Araştırma Yöntemleri
3 Yorumsamacılık ve Postmodernizm ve İlgili Araştırma Yöntemleri
4 Varsayımsal- Tümden Gelimsel Yöntem- Değişkenlerin Tanımlanması
5 Teorik Çerçeve Geliştirilmesi - Modelleme
6 Hipotezlerin Yazılması
7 Nicel Ölçeklerin Geliştirilmesi
8 Ara sınav
9 Anket Formu Oluşturma
10 Veri Toplama
11 Verilerin İstatistik Paket Programlarında Kodlanması
12 Basit Veri Analizi
13 Çok Değişkenli Analizler
14 Bilimsel Araştırmalarda Etik Kuralları
15 Parametrik Olmayan Analizler
16 Final sınavı

- Sekaran, Uma; Research Methods For Business: A Skill-Building Approach, 3rd ed., Wiley Inc, New York, 2000. - Patton, M.Q.; Qualitative Evaluation and Research Methods, 2nd Ed., Sape Pub., London, 1990. - Malhotra & Peterson (2006), Basic Marketing Research , 22/E, Prentice Hall:USA. İlgili kitaplar ve periyodikler tavsiye edilir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 2 2 4
Seminer 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 12 4 48
Toplam İş Yükü (saat) 188

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek